Kurssit

STYRKECIRKELN® Coach fortbildningen 2023


Aika
8.6.2023 - 9.6.2023

Ajankohdat:
to: 09.00+-+15.00
pe: 09.00+-+15.00
Hinta
450.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatus-, opetus- ja ohjaustyö
Paikka
Nätbaserad kurs
Viimeinen ilmoittautuminen
6.6.2023
Luennoitsija
Ström Kristina
Sisältö

Ännu hinner du med. Det finns lediga platser kvar på kursen!

STYRKECIRKELN® är ett koncept och ett verktyg för identifiering och namngivande av styrkor. Den grundar sig på den positiva psykologins syn på styrkor, som omfattar karaktärsstyrkor, begåvningar, förvärvade kunskaper och färdigheter, intressen, värderingar och resurser. 

STYRKECIRKELN® är ett verktyg, en teori och ett tänkesätt som erbjuder en evidensbaserad modell, struktur och metod för styrkefokuserad undervisning, handledning, instruktörs arbete och coaching samt ledarskaps- och chefsarbete. STYRKECIRKELN grundar sig på humanistisk och positiv psykologi och en socio-konstruktivistisk syn på undervisning, handledning och ledarskap.

Fortbildningens centrala innehåll och målgrupp

STYRKECIRKELN® -verktyget, konceptet och teorin kan användas
• vid handledningen av elever och studerande i grundskolan, andra och tredje stadiets skolor
• som ett redskap vid yrkesvals- och karriärvägledning
• för att öka självkännedom och stärka självutvecklingen och välbefinnandet
• vid utveckling av teamarbete och personalutveckling
• vid arbetshandledning och coachning samt
• som ett redskap för styrkebaserat ledarskap och chefsarbete

STYRKECIRKELN® - fortbildningen ger
• insyn i bakgrundsteorierna inom den vida synen på styrkor inom positiv psykologi
• insyn i teorierna bakom alla styrkeslagen
• information om dynamiken mellan de olika styrkeslagen
• olika alternativa sätt att identifiera styrkor och ett redskap och ett handledningskoncept som kan tillämpas som en del av det egna styrkebaserade arbetet

Utbildare

Kristina Ström
• EM, handelslärare och studiehandledare
• Lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coach
• Lösningsfokuserad korttidsterapeut (IASTI)
• Lösningsfokuserad Master Coach (IASTI)
• Styrkecirkeln®-Coach och Styrkecirkeln®-Mentor
• Arbetshandledare

Styrkecirkeln®-Mentor Kristina Ström använder Styrkecirkeln®-konceptet inom arbetshandledning, projektarbete, karriärvägledning och studiehandledning. Kristina har arbetat som studiehandledare i över 20 års tid och sedan år 2015 har hon också arbetat som lärare för lärarfortbildningen och som lärare för fortbildning inom lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coaching. År 2018 gav Kristina Ström och Kati Pakkala ut boken: ”Ope valmentaa - onnistu ja valmenna muitakin onnistumaan". Rakkauskaravaani.

Plats

Kursen kommer att vara 100% på nätet med virtuellt klassrum i Zoom.

Tidtabell

8.6.2023  kl. 9.00-15.00 

9.6.2023  kl. 9.00-15.00 

Avgifter

450 €, avgiften kan betalas i rater.

Avgiften kan betalas efter anmälningen på nätet. Om du vill betala i rater eller om betalaren är annan än deltagaren, såsom ett företag eller arbetsgivaren, kan man förbigå betalningen genom att stänga ner sidan efter anmälningen gjorts. På så vis skickas räkningen per post till den angivna faktureringsadressen. 

STYRKECIRKELN®- VOIMAKEHÄ®-licens 

STYRKECIRKELN-konceptet och produkten samt VOIMAKEHÄ®-varumärket kan utnyttjas av STYRKECIRKELN-licenscoachar som gått denna STYRKECIRKEL-licenskurs och skaffat en STYRKECIRKELN-användarlicens. 

Som innehavare av en VOIMAKEHÄ® - STYRKECIRKELN-licens har du rätt att använda beteckningen VOIMAKEHÄ® - STYRKECIRKELN-licenscoach och att utnyttja varumärket och konceptet i ditt arbete och i din affärsverksamhet. Som licensinnehavare har du tillgång till coachportalen med STYRKECIRKELN-material och övningar som du kan utnyttja i ditt arbete. Som licensinnehavare kan du också skaffa STYRKECIRKELN-verktyget och andra STYRKECIRKELN-produkter. 

Puhti licensen är gratis för skolpersonalen och personer som arbetar med handledning inom småbarnspedagogiken, förskola, grundskolan, i andra och tredje stadiets läroanstalter. För sådana som använder konceptet i sin affärsverksamhet, behövs en licens för kommersiellt bruk.

Mer information

utbildningsplanerare Elvira Kurmaeva 
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5780