Kurssit

Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti/-valmentaja, 20 op


Aika
11.5.2023 - 16.4.2024

Hinta
2250.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatus-, opetus- ja ohjaustyö
Paikka
Vaasa
Viimeinen ilmoittautuminen
30.4.2023
Luennoitsija
Perttilä Johanna
Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät  myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä. 

Tavoite 

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, nuorten yleisimpiin mielenterveyden pulmiin ja  niiden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen keinoin. Koulutuksen  käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa, vuorovaikutuksellisessa ja ohjaavassa nuorten  kanssa toteutettavassa työssä myönteisen tuloksellisesti. 

Tavoitteena on vastata nuorten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita  tukimalleja nuorten varhaisen tuen palveluille. Koulutuksen avulla pyritään luomaan mielenterveyttä tukevia palveluja  oikea-aikaisesti ennen kuin ongelmat ovat ehtineet kehittyä vakaviksi. Painopiste koulutuksessa on  käytännönläheisissä ja turvallisissa asiakastyön interventioissa, jotka on tieteellisesti todettu tehokkaiksi.

Koulutuksen rakenne 

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 10 päivää lähiopetusta. Koulutukseen kuuluu itsenäisiä  harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä  kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä kehittämishanke, joka  toteutetaan nuorten kanssa. 

Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta ja  työnohjauksellisesta osuudesta. 

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita:
- Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet, ratkaisukeskeisen työskentelyn prosessimalli
 - Ratkaisukeskeisiä perustyömenetelmiä
 - Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 - Nuorten masennus, ryhmämuotoiset menetelmät nuorten tukemisessa
 - Lasten ja nuorten mielenterveys ja psykoterapia, ADHD, ADD, Asperger ja muut neuropsykiatriset oirekuvat
 - Nuorten sukupuolisuus ja seksuaalisuus
 - Nuorten pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 - Syömishäiriöt
 - Nuorten päihdeongelmat
 - Itsetunto-ongelmat
 - Nuorten stressi, kriisit ja traumat
 - Itsetuhoisuus
 - Mindfulness/tietoisuustaidotpsykoterapiassa

Soveltava oman työn kehittämishanke eli opinnäytetyö

Koulutukseen kuuluu soveltava oman työn kehittämishanke. Se on esimerkiksi ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämistä ja kokeilemista omassa työkontekstissa. Tästä tehdään kirjallinen raportti ja analyysi (noin 10 sivua).

Asiakastyö ja sen raportointi

Koulutukseen kuuluu vähintään 50h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa lyhytterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin.

Vertaisryhmätapaamiset

Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja  ratkaisukeskeisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, opinnäytetyön sparraamiseen tai muuhun omanoppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Poissaolot 

Koulutukseen kuuluu 100% suoritusvelvollisuus.  

Salassapitovelvollisuus 

Opiskelijat ja kouluttajat sitoutuvat pitämään salassa toisistaan ja asiakkaistaan kuulemat asiat.  Salassapitovelvollisuus jatkuu koulutuksen loputtua.

Kohderyhmä 

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja valmennuksellisista sekä ohjauksellisista  työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta nuorten kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu  sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan  alan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä nuorten kanssa.

Kouluttajat

Koulutusjohtaja, yhteyshenkilö
Sirkku  Ruutu PsM, KM, ratkaisukeskeinen VET-psykoterapeutti, kognitiivinen  lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija
sirkku.ruutu@siria.fi

Pääkouluttaja

  • Johanna Perttilä, KM, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, pari- ja perhepsykoterapeutti, erityisluokanopettaja, certified coach (CCSF)

Koulutukseen hakeminen 

Koulutukseen valitaan osallistujat erillisen hakulomakkeen perusteella.

Mikäli haluat hakeutua tähän koulutukseen:

1. Ilmoittaudu koulutukseen tämän nettisivun kautta
2. Täytä lisäksi erillinen hakulomake tämän linkin kautta viim. 30.4.2023

Vain täyttämällä molemmat lomakkeet olet mukana haussa!
Hakemusten perusteella koulutukseen valitaan enintään 20 henkilöä.

Koulutuksen aikataulu ja laajuus

Koulutuksen laajuus on 20 op ja aikataulu: 11.5.2023 - 16.4.2024. Koulutus sisältää 10 lähiopetuspäivää ja 8 vertaisryhmätapaamista seuravaasti:

Lähiopetuspäivät (yht.  10 pv, päivittäinen työskentelyaika klo 9-16):

Kevät 2023: 

11.5.2023 Vaasan yliopisto, Fabriikki, Yliopistonranta 10, Vaasa

12.5.2023 Vaasan yliopisto, Fabriikki, Yliopistonranta 10, Vaasa

Syksy 2023:

18.8.2023 Vaasan yliopisto, Fabriikki, Yliopistonranta 10, Vaasa

22.9.2023 Vaasan yliopisto, Fabriikki, Yliopistonranta 10, Vaasa

26.10.2023 Vaasan yliopisto, Fabriikki, Yliopistonranta 10, Vaasa

23.11.2023 Vaasan yliopisto, Fabriikki, Yliopistonranta 10, Vaasa

11.12.2023 Vaasan yliopisto, Fabriikki, Yliopistonranta 10, Vaasa

Kevät 2024: 

23.1.2024 Vaasan yliopisto, Fabriikki, Yliopistonranta 10, Vaasa

5.3.2024 Vaasan yliopisto, Fabriikki, Yliopistonranta 10, Vaasa

16.4.2024 Vaasan yliopisto, Fabriikki, Yliopistonranta 10, Vaasa

Työnohjauspäivät (yht. 8 kertaa, päivittäinen työskentelyaika 2 h):

Kevät 2023: toukokuu (tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin)
Syksy 2023: tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin
Kevät 2024: tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Maksut


Hinta: 2 250 € Opintoihin hyväksymisen jälkeen laskutetaan 250 €:n varausmaksu. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä (2x1000€). 
Koska koulutukseen valitaan opiskelijat hakulomakkeiden perusteella, ei koulutukseen liittyen makseta ilmoittautumismaksuja ennen ryhmään valintaa. Voit siis sulkea verkkomaksu-ikkunan ilmoittautumisen jälkeen. 

HUOM Opiskelijavalinta tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Koulutukseen valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Koulutukseen hyväksytty hakija, joka on ilmoittanut ottavansa opiskelupaikan vastaan, sitoutuu suorittamaan koko kurssimaksun, vaikka ei aloittaisi opintoja tai keskeyttäisi ne myöhemmin.

 

Lisätietoja


Koulutuksen sisältöasiat:
Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, PsM, KM, VET-psykoterapeutti (ratk.kesk.), kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija
sirkku.ruutu@siria.fi
 
Käytännölliset asiat (laskutus, ilmoittautumiset jne.):
Vaasan kesäyliopisto koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
puh. 044 754 5780
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi