Kurssit

2019 kevään ja kesän koulutustarjonta täydentyy vielä alkuvuodesta. Lisää kursseja siis tulossa!

(päiv. 8.1.2019)
RAPEVA® - Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja -koulutus


Aika
6.3.2019 - 15.8.2019

Hinta
1850.00 €

Tämä kurssi on peruttu!

Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatus-, opetus- ja ohjaustyö
Paikka
Vaasa
Viimeinen ilmoittautuminen
15.2.2019
Luennoitsija
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Seppälä
Sisältö

Perhevalmentaja toimii valmentajana perheiden parissa, joilla on haasteita toiminnanohjauksen taitojen kanssa ja / tai perheenjäsenillä on neuropsykiatrisia haasteita. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja työskenneltäessä perheiden kanssa, joissa on erityislapsia, -nuoria tai -aikuisia ja ohjata perhettä löytämään omat vahvuutensa ja taitonsa ja miten ottaa nämä taidot perheen käyttöön. Koulutuksessa työstetään ja ohjataan perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä perhevalmennuksen prosessia. Oman asiantuntijuuden ja valmentajaminän kehittämistä, sekä hiljaisen tiedon jakamista harjoitetaan tiiviisti koko koulutuksen ajan.

Tavoitteena on myös syventää opiskelijalla jo olemassa olevaa tietoa ja taitoa ratkaisukeskeisyydestä ja positiivisesta psykologiasta, sekä vahvistaa voimavarasuuntautunutta ja arvostavaa työotetta. Samoin tavoitteena on vahvuuksien, sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen tunnistamista, työstämistä ja vahvistamista.

Kohderyhmä

Koulutus on kohdennettu erityisesti henkilöille, joilla on jo kokemusta/koulutusta ratkaisukeskeisestä työotteesta. Soveltuu hyvin jatkokoulutukseksi esim. ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen käyneille. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja heidän perheidensä parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, jotka toimivat perheiden kanssa.

Kurssille otetaan max. 18 osallistujaa.

Edeltävät opinnot

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen (esim. ammattiopistotutkinto) sosiaali-, terveys tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta, perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Suositellaan, että hakijalla on perustiedot ja -opinnot sekä kokemusta ratkaisukeskisestä työotteesta.

Toteutustavat ja sisältöalueet

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joisa lähiopetuspäiviä on yhteensä 8 päivää. Päivät toteutetaan 1–2 päivän jaksoissa noin kuuden viikon välein. Koulutuksen kokonaiskesto on n. 6 kk. Koulutus vastaa laajuudeltaan 15 op:ttä.

Jokaisella lähijaksolla asiantuntija-alustus, työnohjaus, ohjaamisharjoitus, toiminnallisia harjoituksia.

1. lähijakso
- Ratkaisukeskeisyyden ja arvostavan vuorovaikutuksen syventäminen
- Perhe…mikä perhe on?

2. lähijakso
- Positiivisen psykologian syventäminen
- Narratiivisuus; perheen tarina

3. lähijakso
- Tunnetaidot; tunnekieli, sanaton viestintä
- Sosiaaliset taidot; itsetuntemus, identiteetin vahvistaminen

4. lähijakso
- Verkostot; yhteistyö viranomaisten kanssa, laki, palvelut
- Kokoavaa toiminnallista harjoittelua

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:
- valmennusharjoittelu perheen kanssa (vähintään 5 tapaamista)
- kirjalliset välitehtävät
- vertaisryhmätyöskentely
- valmennusasiakkaan prosessikuvaus

Kouluttajat

Pääkouluttajana toimii ratkaisukeskeinen työnohjaaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Seppälä. Pääkouluttaja vastaa koulutusmateriaalista, lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta.

Koulutuksessa vierailevat lisäksi KM, luokan- ja aineenopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki sekä yhteisöpedagogi, taideterapeutti, työnohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja perhevalmentaja Teija Paajanen.

Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa koulutuksen laadusta.

Aikataulu ja maksut


6.3.2019-15.8.2019, kahdeksan lähiopetuspäivää klo 9.00-16.00:

1. jakso 6.–7.3.2019
2. jakso 24.–25.4.2019
3. jakso 11.–12.6.2019
4. jakso 14.–15.8.2019

Maksut

Kurssimaksu 1850€. Voidaan maksaa erissä.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Lisätiedot


Vaasan kesäyliopisto
info@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5783