Kurssit

Palautumisohjaajakoulutus (10 op) 2024


Aika
8.2.2024 - 10.8.2024

Hinta
1590.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatus-, opetus- ja ohjaustyö
Paikka
Vaasan yliopisto
Viimeinen ilmoittautuminen
25.1.2024
Luennoitsija
Ollikkala Ulla, Pajanti-Raudus Nina
Sisältö

Palautuminen tarkoittaa voimavarojen lisääntymistä, väsymyksen tunteen väistymistä ja elpymistä koetusta rasituksesta. Kun ihminen on palautunut, hänen olonsa on hyvä, myönteinen ja kykenevä. Kehollisuus luo tietoisuuttamme. Kehon kuuntelu, havaitseminen ja ymmärtäminen johtaa väistämättä itsensä ymmärtämiseen. Ohjaajakoulutuksesta saat käytännönläheisiä työvälineitä työhyvinvointia edistävään toimintaan.

Koulutuksen teoreettinen viitekehys koostuu länsimaisesta keho- ja rentoutusterapiasta, sekä sosiaalisen oppimisen teoriasta. Teoria ja käytäntö pohjautuvat Palautumispiirakka™️:n kuuteen eri sektoriin; uni, ravinto, luonto, keskittyminen-rentoutuminen-rauhoittuminen, kehon ja mielen aktiivinen palautuminen sekä mielen valmennus, joita tarkastellaan koulutuksessa.

Suorittaessasi Palautumisohjaajakoulutuksen kokonaisuudessaan saat käyttöösi rekisteröidyn PALAUTUMISOHJAAJA-nimikkeen.

Sisältö

Palautumiskoulu pitää sisällään 9 lähiopiskelupäivää, jotka jaetaan kolmeen eri kokonaisuuteen. Kukin kokonaisuus on 3 päivän pituinen. Koulutuspäivien sisältö saattaa vaihdella eri ryhmillä, mutta asiasisältö pysyy kuitenkin samana. Vaihtelut johtuvat ryhmän koosta ja kokemuksellisen oppimisen prosessista.

Saat käyttöösi kolme (3) valmista ohjelmakokonaisuutta. PalautumisohjelmaPRO™️:t ovat aktiivisia liike- ja rentoutusohjelmia, joita voi käyttää kokonaisuuksina tai osina yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä. Ohjelmat ovat suomalaisen fysioterapeutin Ulla Ollikkalan suunnittelemia ja niiden tavoitteena on fyysinen voimaantuminen ja palautuminen.

Ohjelmien avulla voidaan:
 - Vaikuttaa yli- ja alivireyden tasapainottamiseen
 - Vahvistaa kehotuntoisuutta ja kehotietoisuutta
 - Oppia rauhoittumaan ja rentoutumaan
 - Tunnistaa tunteet kehossa ja mielessä
 - Harmonisoi mieltä
 - Unen laatu voi parantua

Koulutuksen rakenne

1. Aktiivinen palautuminen (3 päivää)
• Työskentelyn teoreettinen pohja.
• Autonominen hermosto osa 1.
• Palautumispiirakka ja sen käyttö.
• Palautumisen kyselykaavakkeet 1 ja 2.
• Rentoutumisen taitoa lisääviä harjoituksia.
• Pysähtymiseen ja palautumiseen liittyviä harjoituksia.
• PalautumisohjelmaPRO™️ 1. Teema, Pysähtyminen.

Välitehtävä
Palautumisohjelman harjoittelu ja opettelu itsenäisesti.
PalautumisohjelmaPRO™️1 ohjaaminen ryhmälle. Ryhmän minimikoko on 2-3 henkilöä.
Kirjallisuuteen tutustuminen.
Referaatin aloitus.

2. Aktiivinen palautuminen ja rentoutuminen (3 päivää)
• Autonominen hermosto osa 2.
• Polyvagaalinen teoria.
• Allostaattinen kuorma.
• Rentoutumisen teoreettinen pohja. Rentoutumisen taitoa lisääviä harjoituksia.
• Hengitys ja palautuminen.
• PalautumisohjelmaPRO™️ 2. Teema Irtipäästäminen.
• PalautumisohjelmaPRO™️ 3. Teema Laajentuminen.

Välitehtävä
Itsenäinen harjoittelu jatkuu.
PalautumisohjelmaPRO™️ 2 ja 3 ryhmänohjaus. Ryhmän minimikoko on 2-3 henkilöä.
Rentoutumisohjelman laatiminen.

Kaikki VÄLITEHTÄVÄT tehty ja palautettu ennen viimeistä jaksoa.

3. Luontovaikutteiset menetelmät, hiljaisuuden päivä ja mielen valmennus (3 päivää)
• Luonnon hyvinvointivaikutukset.
• Lähiluonnossa oleminen ja kokeminen.
• Hiljaisuuden päivä on retriitin kaltainen hiljentyminen.
• Hiljaisesti luonnossa™️ -ohjelma.
• MetsänHyssy™ -ohjelma.
• Mielenvalmennus osana palautumisen oivallusta. Ajatus-tunne –toimintamalli.
• Kirjareferaatin purku.
• PalautumisohjelmaPRO™️ ohjausnäyttö ja rentoutusohjaus.
• Valmistuminen Palautumisohjaajaksi.

HUOM! Hiljaisuuden päivänä edellytetään yöpymistä (sis. aamu- ja iltaohjelmaa).

Kouluttajat

Ulla Ollikkala, Psykofyysinen fysioterapeutti, Palautumiskouluttaja

Nina Pajanti-Raudus, Psykiatrinen sairaanhoitaja, Palautumiskouluttaja

Suoritustapa

Palautumisohjaajakoulutuksen keskiössä on kohtaava ja tunteva vuorovaikutus.
Koulutus on suurelta osalta kokemuksellista oppimista koulutuspäivien aikana (3×3 päivää), sekä opiskelijan omaehtoista harjoittelua lähijaksojen välissä.
Etäjaksot vaativat palautumisohjelmien käytännön harjoitteluun paneutumista. Etäjaksot sisältävät myös jonkin verran kirjallisia tehtäviä.

Todistuksen saaminen edellyttää kaikkiin lähijaksoihin osallistumista. Mahdollinen poissaolo lähijaksolta (sairastuminen tms.) voidaan korvata seuraavan koulutusryhmän kanssa tai toisessa kesäyliopistossa. Huomioithan, että kaksi ensimmäistä lähijaksoa tulee olla suoritettuna ennen viimeiseen päätösjaksoon osallistumista.

HUOM Koulutukseen ei suositella osallistumista, jos elämässä on meneillään suuria kuormitusta aiheuttavia tekijöitä tai kriisejä.

Kohderyhmä

Koulutus sopii erinomaisesti sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, liikunnan parissa työskenteleville, työnohjaajille sekä palautumisen taitoja tarvitsevalle joko omaan tarpeeseen tai ryhmänohjaukseen.

Sinulle, joka tarvitset:
 - Keinoja purkaa kuormittuneisuutta
 - Keinoja jaksamiseen ja työhyvinvointiin
 - Keinoja unettomuuden hoitamiseen
 - Lisäystä kehon ja mielen tunneyhteyteen
 - Lepoa ja rentoutta
 - Lisää palautumisen taitoja
 - Uusia keinoja yksilö- ja ryhmäohjaukseen


Aikataulu, paika ja maksut


8.2.2024-10.8.2024

Lähiopetuspäivät

1. jakso 8-10.2.2024 (3 päivää) klo 9.00-16.00

2. jakso 2-4.5.2024 (3 päivää) klo 9.00-16.00

3. jakso 8-10.8.2024 (3 päivää) klo 9.00-16.00 (luontojakso ja valmistuminen)

Paikka

1. ja 2. jaksot järjestetään Vaasassa, Vaasan yliopiston tiloissa (Yliopistonranta 10, Vaasa) tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin

3. jakso järjestetään Vaasan seudulla, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin


Maksut

1590 €, maksu on mahdollista suorittaa myös erissä.

HUOM Viimeinen jakso eli Luontojakso (8-10.8.2024) pidetään luonnonläheisessä ympäristössä Vaasan seudulla. Osallistujat myös yöpyvät kohteessa ja vastaavat majoitus- ja ruokailukuluista itse. Tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos haluat suorittaa maksun erissä tai jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Ilmoittautumisen voi perua 25.1.2024 astiTämän jälkeen ilmoittautumiset ovat sitovia ja mahdollisista peruutuksista veloitamme koko koulutuksen hinnan. Ilmoittautuminen ei raukea, vaikka jättäisit kurssimaksun maksamatta. Kurssimaksut ovat perintäkelpoisia (§706/2007).
 

Lisätietoja 


Elvira Kurmaeva, koulutussuunnittelija
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5780