Kurssit

Mininepsy – lösningsfokuserat arbetssätt vid mötet av Nepsy-klienten


Aika
26.4.2023 - 27.4.2023

Ajankohdat:
ke: 09.00+-+16.00
to: 09.00+-+16.00
Hinta
430.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatus-, opetus- ja ohjaustyö
Paikka
Nätbaserad kurs
Viimeinen ilmoittautuminen
31.3.2023
Luennoitsija
Ström Kristina
Sisältö

Deltagarna får mångsidig information om neuropsykiatriska syndrom (bl.a. ADHD,  Asperger, Tourette) och syndromens inverkan på klienten i klientens vardag. Dessutom får deltagarna ta del av det kraftgivande lösningsfokuserade arbetssättet och grunderna i  positiv psykologi. Under fortbildningens gång övar deltagarna in konkreta praktiska  lösningsfokuserade metoder som är kraftgivande för både klienten och coachen, och efter fortbildningen kan deltagarna genast ta metoderna i bruk i sitt eget arbete.

Utbildningen ordnas i samarbete med KirsiConsulting Oy.

Fortbildningens centrala innehåll:

 - Omfattande material angående diagnostisering, vård, rehabilitering och medicinering samt material om vetenskaplig forskning kring neuropsykiatriska syndrom

 - Kunskap om vikten av att stärka klientens funktionsförmåga att klara sig i skolan och på arbetsplatsen för familjekretsen och överlag för hela samhället 

 - Lösningsfokuserat förhållandesätt och coachande arbetssätt 

 - Lösningsfokuserade coaching övningar 

 - Positiv psykologi

Målgrupp

Personal inom småbarnspedagogiken, undervisningen samt social- och hälsovården.

Utbildare

Kristina Ström, ekonomie magister, studiehandledare, lösningsfokuserade  korttidsterapeuten, lösningsfokuserade neuropsykiatriska coachen, Master of Solution  Focused Practitioner of Coaching

Plats

Kursen kommer att vara 100% på nätet med virtuellt klassrum i Zoom.

Tidtabell

26.–27.4.2023 kl. 9.00-16.00 (16 timmar)

Avgifter

430 €, avgiften kan betalas i rater.

Avgiften kan betalas efter anmälningen på nätet. Om du vill betala i rater eller om betalaren är annan än deltagaren, såsom ett företag eller arbetsgivaren, kan man förbigå betalningen genom att stänga ner sidan efter anmälningen gjorts. På så vis skickas räkningen per post till den angivna faktureringsadressen. 

 

Mer information


utbildningsplanerare Elvira Kurmaeva  
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5780