Kurssit

Power BI perusteet – verkkkokoulutus


Aika
16.11.2022 - 16.11.2022

Ajankohdat:
ke: 09.00+-+16.00
Hinta
250.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Johtaminen ja esimiestyö
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
18.9.2022
Luennoitsija
Opettaja Avoin
Sisältö

Microsoft Power BI on raportointi- ja analysointipalvelu, jonka avulla dataa voi yhdistellä helposti yrityksen omista järjestelmistä, tiedostoista, pilvipalveluista ja netistä. Myös avoimen datan, kuten väestötietojen yhdistäminen raportointiin on mahdollista.

Ensimmäisen päivän aikana tutustumme yleisesti Power BI raportointiin,  harjoittelemme raporttien toteutusta Power BI Desktop -ohjelmistolla sekä tutustumme raporttien jakamiseen organisaation käyttöön Power BI -pilvipalvelun avulla.

Kurssi edellyttää Windows-ympäristön ja selaimen käytön perustuntemusta. Excel-käyttökokemuksesta on hyötyä. Jos koulutukseen osallistujilla on käytössään Applen OS, tulisi tähän koneeseen asentaa ennen koulutusta Windows virtuaalikone.

Koulutus koostuu luennoista, joissa koulutukseen osallistujilla on mahdollisuus myös esittää kysymyksiä kouluttajalle. Lisäksi koulutuksessa tehdään harjoituksia, jotta osallistujat pääsevät kokeilemaan työkalun mahdollisuuksia käytännössä. Koulutuksessa perehdymme Microsoft Power BI -raportoinnin mahdollisuuksiin.

Osallistujilla tulisi olla käytössään tietokone, johon on asennettu maksuton Power BI Desktop sekä Microsoft Teams.

  • Koulutus toteutetaan Savonlinnan kesäyliopiston kanssa. 

Tavoite

Kirjanpitäjien työ tulee muuttumaan ja painottumaan asiakasyrityksen tai oman organisaation talouden tukemiseen, ohjaamiseen ja neuvomiseen painottuvaksi.

Nykyaikainen taloushallinto vastaa yrityksen taloustiedon tuottamisen, analysoinnin ja tulkinnan tarpeisiin, jotta yrityksen johdolla on riittävä ja ajantasainen talousinformaation käytettävissä liiketoimintalähtöiseen toiminnan johtamiseen.  

Controllerin työn keskeinen sisältö on tuottaa taloudellista tietoa, osallistua budjetointiin, seurata liiketoiminnan kehittymistä ja toimia johdon taloudellisena avustajana ja neuvonantajana.

Koulutuksen tavoitteena on, että syventää osaamistasi controllerin työn aihepiiriissä perusosaamista hieman syvemmälle. Syvennät osaamistasi mm. kannattavuuslaskennassa sekä talousinformaation tulkinnassa ja analysoinnissa. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisia käytännön esimerkkejä erilaisista yrityksistä ja eri toimialoilta. Saat koulutuksesta käytännöllisiä menetelmiä asiakasyrityksen tai oman organisaatiosi liiketoiminnan kehittämiseen, ohjaamiseen ja seurantaan.

Kohderyhmä

Raportoinnin kehittäjät ja raportoinnista vastaavat, talousjohto, controllerit ja muut henkilöt, jotka haluavat tutustua Power BI-työkaluun ja hankkiaperusosaamisen Power BI raportoinnista.Kouluttaja

Kouluttaja

Kouluttaja Maija Andersson, Business Intelligence Expert, Pinja Oy.

Paikka

Koulutus pidetään verkossa (verkkokoulutus Teams etäyhteydellä)

Koulutuksen aikataulu

16.11.2022 klo 9.00-16.00

Aamupäivä klo 9.00 - 11.30
Katsaus Microsoft Power BI -maailmaan
● Johdatus Microsoft Power BI:n mahdollisuuksiin
● Power BI Desktop -ohjelmisto

Tietojen hakeminen Power BI Desktopilla
● Kuinka haen tietoa raportteja varten eri tietolähteistä
● Tiedon jalostaminen ja yhdistäminen
● Oleellisimmat käyttötavat

Lounas 11.30-12.15

Iltapäivä klo 12.15 - 16.00 (kahvitauko 14.00 - 14.15)

Raportointi ja visualisointi Power BI Desktopilla

● Kuinka toteutan näyttäviä raportteja
● Suodatukset ja visualisointien mahdollisuudet
Oleellisimmat käyttötavat

Raporttien julkaisu organisaation käyttöön
● Power BI ja Power BI Pro -pilvipalvelu
● Raporttien luonti selaimella
● Käytännön esimerkkejä

Materiaalina on Power BI -koulutuksen luentomateriaalipaketti sähköisenä sekä vinkit ja linkit itseopiskeluun.Maksut

Hinta

250 €/osallistuja. Koulutuksen hinta sisältää verkkokoulutuksen ja materiaalin.Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Erja Tynkkynen, puh. 044 7730 997, erja.tynkkynen@savonlinna.net
Koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva, puh. 044 754 5783,  elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi