Kurssit

Tekninen viestintä (ayVIEK1003) VY, 5 op


Aika
18.5.2020 - 8.6.2020

Ajankohdat:
ma: 16.30-19.00
ke: 16.30-19.00
Hinta
149.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Viestintä
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
11.5.2020
Luennoitsija
Suvi Isohella
Sisältö

Oletko työssäsi tai harrastuksissasi tekemisissä erilaisten teknisten sisältöjen kanssa?

Kiinnostaako sinua se, miten teknisistä sisällöistä viestitään ymmärrettävästi?

Oletko kiinnostunut ihmisten tavasta toimia tekniikan kanssa?

Ohjeistatko mielelläsi muita teknisissä asioissa?

Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, on Teknisen viestinnän kurssi juuri sinulle tarkoitettu!
Teknisen viestinnän kurssilla keskeisenä asiana on erilaisten kohderyhmien huomiointi ja analysointi. Kurssin harjoitustyönä laaditaan tekninen dokumentti (esim. video-ohje itse valitusta aiheesta), jolle tehdään pienimuotoinen käytettävyystestaus kohderyhmään kuuluvilla henkilöillä.

Koulutus sisältää luentoja, joilla käydään läpi teknisen viestinnän keskeisiä käsitteitä, teknisen viestinnän historiaa, teknisen tiedon suunnittelun, tuottamisen ja hallinnan periaatteita sekä teknisestä tiedosta viestimisen keskeisiä kysymyksiä. Luentoja tukevia verkkotehtäviä. Harjoitustyö sekä siihen perustuva esitys ja kirjallinen raportti. 

Kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan etänä verkossa, ota yhteyttä yhteyshenkilöön ilmoittautumisen jälkeen.

Osaamistavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä teknisen tiedon suunnittelu, tuottaminen, hallinta sekä teknisestä tiedosta viestiminen tarkoittavat. Hän tuntee teknisen tiedon suunnittelun keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä perustellusti.

Edeltävät opinnot

Ei edeltävien opintojen vaatimuksia.

Kirjallisuus

Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan.

Toteutustavat  

Luennot 20 tuntia ja verkkoharjoitukset 10 tuntia.

Suoritustavat

Hyväksytyt verkkotehtävät, harjoitustyö, esitys ja kirjallinen raportti.

Arviointi

1–5 / hylätty

Aikataulu ja maksut


18.5. - 8.6.2020 seuravaaksi:

ma 18.5 klo 16.30-18.00 (2 oppituntia)
ke 20.5 klo 16.30-19.00 (3 oppituntia ja 15 min tauko)
ma 25.5 klo 16.30-19.00 (3 oppituntia ja 15 min tauko)
ke 27.5 klo 16.30-19.00 (3 oppituntia ja 15 min tauko)
​ma 1.6. klo 16.30-19.00 (3 oppituntia ja 15 min tauko)
ke 3.6. klo 16.30-19.00 (3 oppituntia ja 15 min tauko)
ma 8.6. klo 16.30-19.00 (3 oppituntia ja 15 min tauko)

Lisäksi 10 tuntia verkko-opetusta - työskentelyä Moodlessa.

Maksut

Kesäyliopiston kurssimaksu 99 €+ VY-maksu 50 €

Kesäyliopiston kurssimaksu 99 € maksetaan ilmoittautuessa ja avoimen yliopiston VY-maksu 50 € maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä  (saat tähän ohjeet sähköpostitse, kun kurssin toteutuminen on vahvistettu).

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Huom! Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat tiedustella puoltomahdollisuutta opintoihin, lisätietoja saat oman koulutusalasi omaohjaajalta.

Lisätiedot


Elvira Kurmaeva       
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5783