Kurssit

Venäjän alkeet I (ayKVEN5001) VY, 3 op


Aika
22.4.2020 - 10.6.2020

Hinta
129.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Venäjän kieli
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
14.4.2020
Luennoitsija
FM Katrin Polviander
Sisältö

Opintojakson tavoite:

A1 (Eurooppalainen viitekehys) 

Osaamistavoite:

Kurssin käytyään opiskelija
- hallitsee kyrilliset aakkoset
- osaa ilmaista itseään yksinkertaisissa arki- ja työelämän tilanteissa
- osaa kertoa itsestään
- osaa laatia lyhyitä itseään koskevia viestejä
- ymmärtää lyhyitä tavallisimpia sanoja sisältäviä tekstejä.
- ymmärtää myös venäläistä kulttuuria ja tapoja.

Opintojakson sisältö:

Kurssin alussa opiskelija oppii kyrilliset aakkoset sekä ääntämisen perusasiat. Opiskelija perehtyy puhe-, kuuntelu-, luku- ja kirjoitusharjoitusten avulla kielen rakenteisiin ja tutustuu venäläiseen arkielämään ja kulttuuriin.  Aihepiirejä ovat tervehdykset, esittäytyminen, kuulumiset, liikkuminen, kellonajat ja viikonpäivät.
Rakenteista opiskelija harjoittelee arkielämän tilanteisiin sidottua nominien taivutusta, adverbeja, peruslukuja ja verbin preesensmuotoja. Hän harjoittelee omistamisen, kysymysten ja kiellon ilmaisuja.

Oppimateriaali

Alestalo Marjatta, Kafe Piter 1, venäjää taitotasolle A1
sekä opettajan laatimia opetusmonisteita

Suoritustapa

Kontaktiopetusta 50 tuntia.
Osallistuminen kontaktiopetukseen, kirjalliset harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Tenttipäivät (3 kpl) ilmoitetaan myöhemmin. 

HUOM! Ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua (tarkista tenttipaikka tentti-infostamme). Uusintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopiston sivujen kautta.  Katso tentti-info tästä: http://www.vaasankesayliopisto.fi/tentit/yleisinfo

Arviointi: Asteikko 1−5/hylätty

 

Aikataulu ja maksut 


22.4.-10.6.2020 seuraavasti:

22.4.2020 klo 16:30-19:00
24.4.2020 klo 16:30-19:00
27.4.2020 klo 16:30-19:00

6.5.2020 klo 16:30-19:00
8.5.2020 klo 16:30-19:00
11.5.2020 klo 16:30-19:00
13.5.2020 klo 16:30-19:00
15.5.2020 klo 16:30-19:00
18.5.2020 klo 16:30-19:00
25.5.2020 klo 16:30-19:00
27.5.2020 klo 16:30-19:00
29.5.2020 klo 16:30-19:00

1.6.2020 klo 16:30-19:00
3.6.2020 klo 16:30-19:00
5.6.2020 klo 16:30-19:00
8.6.2020 klo 16:30-19:00
10.6.2020 klo 16:30-18:00
 

Maksut

yht. 129 €  (kesäyliopiston kurssimaksu 99 € + VY-maksu 30 €)

Kesäyliopiston kurssimaksu 99 € maksetaan ilmoittautuessa ja avoimen yliopiston VY-maksu 30 € maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä  (saat tähän ohjeet sähköpostitse, kun kurssin toteutuminen on vahvistettu).

Voit maksaa kurssimaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen

Huom!
Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat tiedustella puoltomahdollisuutta opintoihin, lisätietoja saat oman koulutusalasi omaohjaajalta.

 

Lisätiedot 


Vaasan kesäyliopisto
Marjo Ketonen 
marjo.ketonen@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5780