Kurssit

Introduktion till religionsvetenskapen (5 sp) ÅA, 5 op


Aika
25.3.2024 - 19.5.2024

Hinta
179.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Uskontotiede
Paikka
Nätbaserad kurs
Viimeinen ilmoittautuminen
15.3.2024
Sisältö

Kursens målsättningar och innehåll är att ge en grundläggande introduktion till religionsvetenskapen som akademisk disciplin, religionsvetenskapliga frågeställningar, religionsvetenskaplig terminologi och religionsvetenskapens forskningshistoria.

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter godkänd kurs förväntas studeranden:
- skriftligen kunna exemplifiera religionsvetenskapliga frågeställningar
- kunna förklara de centrala termer och begrepp som används inom religionsvetenskapen
- kunna summera religionsvetenskapens forskningshistoria

Allmänfärdigheter:
- muntliga och skriftliga färdigheter
- förmåga att arbeta i grupp
- litteratursökning.

Undervisningsspråk

Svenska

Arbetsformer och examination

Nätkursen följer en tidtabell med start- och avslutningsdatum och har deadlines för inlämningsuppgifter under kursens gång. Kursen är indelad i olika avsnitt, moduler eller veckopass. Till de olika modulerna hör oftast både någon form av diskussioner samt inlämningsuppgifter.

Tidtabell

25.3-19.5.2024

Lärare

FD Tommy Ramstedt

Avgifter

Vasa sommarunis kursavgift 179 € + Åbo Akademis öppna universitets terminsavgift 50 €

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.

- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.

Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

Tilläggsinformation


utbildningsplanerare Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
tel. 044 754 5780