Kurssit

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25op (UEF, AY7025100 (2022-2023) verkko-opinnot, 25 op


Aika
10.8.2022 - 31.7.2023

Hinta
415.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Työ- ja organisaatiopsykologia
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
16.4.2023
Luennoitsija
Rönnbäck Anne
Sisältö

Paikka: Verkko-opinnot. Tutortapaamiset Zoomissa. 

Kokonaisuus suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina, mutta mukana on tuutori PeM Anne Rönnbäck. Tutorointia on tarjolla kaikilla opintojaksoilla, mutta se ei ole pakollista. Tutorointi järjestetään etänä Zoomin kautta.

Aika: opinto-oikeus 10.8.2022 - 31.7.2023 -> Mukaan voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan!

Kohderyhmä Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Tutortapaamisten aikataulu:

2022

1. ti 30.8.2022 klo 17.00-18.30 aloitustapaaminen 

2. ti 6.9.2022 klo 17.00-18.30

3. ti 4.10.2022 klo 17.00-18.30

4. ti 29.11.2022 klo 17.00-18.30  -> huom!

5. ke 14.12.2022 klo 17.00-18.30 -> huom!

2023

1. ti 10.1.2023  klo 17.00-18.30 

2. ti 7.2.2023 klo 17.00-18.30

3. ti 7.3.2023 klo 17.00-18.30

4. ti 4.4.2023 klo 17.00-18.30

5. ti 2.5.2023 klo 17.00-18.30

6. ti 6.6.2023 klo 17.00-18.30

Osallistumislinkki ja  -ohjeet osallistumiseen lähetetään aina muutama päivä ennen tapaamista.

---

Tunniste TOPSYPO
Nimi Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot / Basic Studies in Work and Organizational Psychology
Laajuus 25 op
Taso perusopinnot
Oppiaine Työ- ja organisaatiopsykologia
Arviointiasteikko hyv-hyl
Suorituskielet suomi
Osaamistavoitteet Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

Ydinsisältö Perusopinnot muodostuvat kaikille pakollisesta teema-alueesta Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op, jonka lisäksi opiskelija suorittaa 20 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja.

Pakolliset opintojaksot 5 op:

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA: TEORIOITA JA KÄYTÄNTÖJÄ
 Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op
 Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen 3 op

Valinnaiset opintojaksot 20 op:

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS
 Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
 Työyhteisön vuorovaikutus 3 op

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAIDOT
 Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana 2 op
 Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
 Monipaikkainen mobiili tietotyö 5 op

TYÖSTÄ HYVINVOINTIA
 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
 Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op

TYÖYHTEISÖT SOSIAALISINA JÄRJESTELMINÄ I
 Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
 Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op
 Työyhteisön hyvinvointi – oikeudellisia näkökulmia 5 op (ei tarjolla lv. 22-23)

ORGANISAATIOJOHTAMINEN JA SEN ERITYISKYSYMYKSET
 Organisaatioiden johtaminen 3 op
 Johtamisen erityisteema 2 op

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS I
 Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset: Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen opintojaksokuvaukset

Arviointiperusteet
Kokonaisuuden arviointi asteikolla hyväksytty-hylätty.
Työ- ja organisaatiopsykologian opinnoissa noudatetaan Filosofisen tiedekunnan yleisiä ohjeita. Opintosuoritusten arvioinnista ja opintokokonaisuuksien arvostelusta Filosofisessa tiedekunnassa on kerrottu Filosofisen tiedekunnan opinto-oppaassa.
Tarjontatieto

Työ- ja organisaatiopsykologia on vapaa sivuaine Itä-Suomen yliopistossa. Opinnot on tarkoitettu Itä-Suomen yliopistossa perustutkintoa suorittaville opiskelijoille, jatkuvan oppimisen opinto-oikeudella opiskeleville ja avoimessa
yliopistossa opintoja suorittaville. Perusopintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kokonaisuuden pakollisella teema-alueella Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op.
Lisätiedot
Yksittäiset opintojaksot vanhenevat pääsääntöisesti 10 vuodessa. Yli 10 v vanhat aiemmat opintosuoritukset tapauskohtaisella harkinnalla (vastuuopettaja).
Sisällön valinnaisuuden lisätiedot
Mikäli opiskelija aikoo suorittaa perusopintokokonaisuuden 25 op, teema-alueen Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op tulee sisältyä kokonaisuuteen. Se suositellaan tehtäväksi opintojen ensimmäisenä opintojaksona. Lisäksi opiskelija valitsee kokonaisuuteen yhteensä 20 opintopistettä valinnaisista opintojaksoista. Mikäli opiskelijalla on toisessa opintokokonaisuudessa suoritettuna työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen valinnainen opintojakso, sitä ei voi käyttää uudelleen työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuteen vaan on valittava toinen valinnainen opintojakso.
Toteutustavat monimuoto-opinnot, verkko-opinnot                           


Huom! Mikäli haluat ilmoittautua ainoastaan yksittäisille jaksoille, mainitse jaksot ilmoittautumisen lisätietokentässä!


Lisätiedot ja maksut


Maksut

Koko kokonaisuus (25 op) n. 415 €
Kesäyliopiston kurssimaksu 190 € (maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä) + UEF-maksu n. 225 € (maksetaan suoraan UEF:ille opintojaksoille rekisteröityessä. Opintomaksu 9€/opintopiste. Rekisteröintiohje lähetetään ennen opintojen alkua sähköpostitse).

Yksittäinen jakso (3 op) n. 75 € 
Kesäyliopiston kurssimaksu 45 € (laskutetaan)  +  UEF-maksu 9€/opintopiste(maksetaan suoraan UEF:ille).

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautuessasi. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään sähköpostitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Lisätiedot

Tina Martins      
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781