Kurssit

Tilastotieteen perusteet (aySTAT1030) VY, 5 op


Aika
2.5.2019 - 7.9.2019

Hinta
149.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Tilastotiede
Paikka
Vaasan yliopisto, Fabriikki
Viimeinen ilmoittautuminen
14.6.2019
Luennoitsija
Christina Gustafsson
Sisältö

Deskriptiivistä tilastotiedettä, eksploratiivisia keinoja, todennäköisyyslaskentaa, estimointi ja testaaminen, lineaariset mallit.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija taitaa tilastollisen aineiston esittämisen ja tuntee tilastollisen päättelyn perusteet, kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija deskriptiviseen tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn.

Edellytykset

Ei edeltävien opintojen vaatimuksia

Oppimateriaali ja kirjallisuus

a)Aczel, A.D.: Complete Business Statistics, 4th ed. tai uudempi painos, Irwin 1999, luvut 1-8, 10, 14.8-10, 16 tai
b)Milton-Arnold: Introduction to Probability and Statistics, 3rd ed., luvut 1-11 ja 15 tai
c)David S. Moore & George P. McGabe: Introduction to the Practice of Statistics, 5th edition W.H. Freemaan
Oheislukemistoa:
Grönroos: Johdatus tilastotieteeseen ja Vasama, Vartia: Johdatus tilastotieteeseen, osat I ja II

Toteutustavat

Luennot 38 h ja harjoitukset 18 h

Suoritustavat

Hyväksytty osallistuminen harjoituksiin ja tentti (2 välikoetta tai lopputentti).
 

Arviointi

1-5 tai hylätty

Aikataulu ja maksut


 
2.-28.5.2019, salissa F291 (Vaasan yliopisto, Fabriikki, 2.kerros)
 
to    2.5.     klo 16-20.30
ma  6.5      klo 16-20.30
ti     7.5.     klo 16-19.45
ke   8.5.     klo 16-19.45
ma  13.5.   klo 16-19.45
ti     14.5.   klo 16-19.45
ke   15.5.   klo 16-19.45
ma  20.5.   klo 16-19.45
ti     21.5.   klo 16-19.45
ke   22.5.   klo 16-19.45
ma  27.5.   klo 16-19.45
ti     28.5.   klo 16-19.45
 
 
​Tentit:

1. tentti: la 8.6.2019, klo 12-15
uusinnat: la 10.8.2019 ja la 7.9.2019
Tentit järjestetään Vaasan yliopiston tiloissa. Tarkempi sali ilmoitetaan myöhemmin tenttikalenterissa

 

Maksut

Kesäyliopiston kurssimaksu 99 €+ VY-maksu 50 €

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2018 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Huom! Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat tiedustella puoltomahdollisuutta opintoihin, lisätietoja saat oman koulutusalasi omaohjaajalta.

Lisätiedot


Elvira Kurmaeva       
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5783