Kurssit

Tilastotieteen perusteet (aySTAT1030) VY, 5 op


Aika
20.4.2020 - 13.5.2020

Hinta
149.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Tilastotiede
Paikka
Vaasan yliopisto
Viimeinen ilmoittautuminen
13.4.2020
Luennoitsija
Christina Gustafsson
Sisältö

Deskriptiivistä tilastotiedettä, eksploratiivisia keinoja, todennäköisyyslaskentaa, estimointi ja testaaminen, lineaariset mallit.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija taitaa tilastollisen aineiston esittämisen ja tuntee tilastollisen päättelyn perusteet, kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija deskriptiviseen tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn.

Edellytykset

Ei edeltävien opintojen vaatimuksia

Oppimateriaali ja kirjallisuus

a) Aczel, A.D.: Complete Business Statistics, 4th ed. tai uudempi painos, Irwin 1999, luvut 1-8, 10, 14.8-10, 16 tai
b) Milton-Arnold: Introduction to Probability and Statistics, 3rd ed., luvut 1-11 ja 15 tai
c) David S. Moore & George P. McGabe: Introduction to the Practice of Statistics, 5th edition W.H. Freemaan
Oheislukemistoa:
Grönroos: Johdatus tilastotieteeseen ja Vasama, Vartia: Johdatus tilastotieteeseen, osat I ja II

Toteutustavat

Luennot 38 h ja harjoitukset 18 h

Suoritustavat

Hyväksytty osallistuminen harjoituksiin ja tentti (2 välikoetta tai lopputentti).

Arviointi

1-5 tai hylätty
 

Aikataulu ja maksut


 
20.4.-13.5.2020, seuraavasti: 
 

Ma 20.4. klo 16.00-20
Ti   21.4. klo 16.00-20
Ke 22.4. klo 16.00-20

Ma 27.4. klo 16.00-20
Ti   28.4. klo 16.00-20
Ke 29.4. klo 16.00-20

Ma 4.5. klo 16-19.45
Ti   5.5. klo 16-19.45
Ke 6.5. klo 16-19.45

Ma 11.5. klo 16-19.45
Ti   12.5. klo 16-19.45
Ke 13.5. klo 16-19.45

 
​Tentit:

1. tentti: la 23.5, klo 12-15
uusinnat: ilmoitetaan myöhemmin 
Tentit järjestetään Vaasan yliopiston tiloissa. Tarkempi sali ilmoitetaan myöhemmin tenttikalenterissa

 

Maksut

yht. 149 € (Kesäyliopiston kurssimaksu 99 €+ VY-maksu 50 €)

Kesäyliopiston kurssimaksu 99 € maksetaan ilmoittautuessa ja avoimen yliopiston VY-maksu 50 € maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä  (saat tähän ohjeet sähköpostitse, kun kurssin toteutuminen on vahvistettu).

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Huom! Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat tiedustella puoltomahdollisuutta opintoihin, lisätietoja saat oman koulutusalasi omaohjaajalta.
 

Lisätiedot


Marjo Ketonen 
marjo.ketonen@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5780