Kurssit

Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi, verkko (ayKSUO9211) VY, 5 op


Aika
4.5.2020 - 12.7.2020

Hinta
130.00 €

Kurssi täynnä! Ilmoittautumiset ainoastaan varasijoille. Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Suomen kieli
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
22.4.2020
Luennoitsija
Eija Kalliokoski
Sisältö

Aika: alkaen 4.5.2020 (verkossa n. 10 vikkoa)


Luennoitsija: Eija Kalliokoski

Kuvaus
Ylemmän tutkinnon seminaarivaihe. Opiskelijalla on oltava kurssille tultaessa omaa tieteellistä ja oman tiedekunnan ohjeiden mukaisesti lähdeviitteistettyä tekstiä vähintään 10 sivua. Mikäli tekstiä ei ole, opiskelija laatii kurssilla laajemman tutkimussuunnitelman.

Sisältö 

1) Opiskelija tutustuu tutkimuksen kirjoittamisprosessiin ja siihen liittyvään teoriaan esitelmöiden, kirjoittaen ja/tai keskustellen.
2) Opiskelija laatii tutkimussuunnitelman ja/tai analyysin tieteellisestä tekstistä ja/tai tiedettä yleistajuistavan tekstin.
3) Opiskelija tarkastelee pienryhmässä opinnäytetöiden kieltä ja tieteellistä tyyliä.
4) Opiskelija valmistautuu tieteellisen kirjoittamisen tenttiin lukemalla tenttikirjallisuutta ja tekemällä oikeakielisyyden tehtäviä.

Tavoitteet

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa yhdistää kirjoitustaidon ja tieteellisen tutkimusprosessin osaksi asiantuntijuuttaan. Opiskelija tutustuu tieteelliseen kirjoittamiseen sekä teorian että käytännön kautta. Hän tietää tieteellisen kirjoittamisen periaatteet ja osaa noudattaa sovittuja käytänteitä, kuten lähdeviitteiden ja -luettelon merkintätapoja. Opiskelija syventää käsitystä itsestään kirjoittajana ja omasta oikeakielisyyden hallintansa tasosta. Opiskelija oppii tuottamaan ja tarkastelemaan omaa tekstiään lukijalähtöisesti ja ilmaisemaan itseään suomeksi täsmällisesti, johdonmukaisesti ja oikeakielisesti.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen/verkkokeskusteluihin ja harjoitustöiden tekeminen. Tieteellisen kirjoittamisen tentti.

Pakollisuus: Vaihtoehtoinen Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi (5 op) -kurssin kanssa.

Edeltävät opinnot: Suositellaan Suomen kielen suullinen viestintä (2 op) ja kirjallinen viestintä (3 op) tai Tekniikan suomi (3 op)

Arviointi: 1−5 / hylätty.

Kirjallisuus:

1. Tutki ja kirjoita (2006 tai uudempi). Toim. Sirkka Hirsijärvi, Pirkko Remes & Paula Sajavaara. Helsinki: Tammi.
2. Iisa, Oittinen & Piehl (2006 tai uudempi): Kielenhuollon käsikirja. Helsinki: Yrityskirjat.
3. Kniivilä, Lindblom-Ylänne & Mäntynen (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.
4. Tiedekunnan kirjoitusohjeet
5. Muu opettajan ohjeistama materiaali

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Osallistujamäärä: max. 20 hlö 
Vaasan kesäyliopiston kiintiö: 10 hlö
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston kiintiö: 10 hlö

 

Maksut


Maksut: 130 €
Kesäyliopiston kurssimaksu 80 € maksetaan ilmoittautuessa ja avoimen yliopiston VY-maksu 50 € maksetaan ILPA ilmoittautumisen yhteydessä  (saat tähän ohjeet sähköpostitse, kun kurssin toteutuminen on vahvistettu).

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2018 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen

HUOM!
tutkinto-opiskelijat voivat tiedustella omasta oppilaitoksestaan puoltoa opintoihin ennen niiden alkua.

 

LisätiedotTina Martins
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781

MUUTOKSET MAHDOLLISIA.