Kurssit

Sosiaalipediatria (TY), 3 op


Aika
28.2.2019 - 1.4.2019

Hinta
95.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Sosiaalipediatria
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
4.3.2019
Luennoitsija
Useita luennoitsijoita
Sisältö

Suurin osa lapsista elää hyvässä kasvuympäristössä, joka ei vaaranna lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai kognitiivista kehitystä. Huomattava osa lapsista elää kuitenkin kasvuympäristössä, joka uhkaa heidän tervettä kasvua ja kehitystä. Opintojen tavoitteena on antaa tiedot lastensuojelusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä lapsen kaltoinkohtelusta: laiminlyönnistä, fyysisestä pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, emotionaalisesta kaltoinkohtelusta, lapselle aiheutetusta tai sepitetystä sairaudesta, nuorten päihteidenkäytöstä sekä perheväkivallan ja vanhempien päihteiden käytön merkityksestä lapsuudessa.

Opinnot harjaannuttavat myös:

-tunnistamaan lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi
-taitoon ottaa puheeksi lapsen kaltoinkohtelu, perheväkivalta sekä vanhempien ja nuoren päihteiden käyttö
-taitoon tehdä lastensuojelu- ja rikosilmoitus.

Sisältö

-Lasten kaltoinkohtelu ja sosiaalipediatria
-Lapsen laiminlyönti
-Medical child abuse
-Päihteiden käyttö raskauden aikana
-Nuorten päihteiden käyttö
-Lapsen fyysinen ja henkinen pahoinpitely
-Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
-Lastensuojelulakiin liittyvää lainsäädäntöä

Opinnot soveltuvat ammattitaidon kehittämiseksi henkilöille, jotka työssään tarvitsevat opintojakson sisältöön liittyvää tietoa, sekä yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille, jotka ovat lääketieteestä kiinnostuneita ja haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Opinnot soveltuvat erityisesti sosiaalialalla, terveydenhuollossa, sairaanhoidossa ja kasvatusalalla työskenteleville tai alaa opiskeleville. Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot voi hyväksyttää osaksi perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Suoritus: Luennot, kirjallinen tehtävä ja tentti.
 

Aikataulu ja maksut


Luennot pidetään Turun yliopistossa klo 16.15.–17.45, paitsi 13.3. klo 17.15–18.45, ja ne välitetään reaaliaikaisesti verkossa, joten luentoa voi seurata mistä vaan. Luennoista tehdään myös tallenteet. Opintoihin kuuluu kirjallinen tehtävä ja tentti.

Luennot: 
28.2. Sosiaalipediatria ja lasten kaltoinkohtelu / LT, dos. Pirjo Anttila
5.3. Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian rooli lapsen kaltoinkohtelun selvittämisessä / lastenpsykiatri, juristi Anna-Mari Salmivalli
13.3. Lasten pahoinpitely / LT, dos. Timo Hurme
20.3. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö / gynekologi Rauni Klami
26.3. Päihteiden käyttö odotusaikana / LT, gynekologi Susanna Timonen
1.4. Lastensuojelulaki ja lasten kaltoinkohtelu sosiaalityön näkökulmasta / YTM Jenni Oraby

Tentit: 
I tentti 10.4.19 klo 18 - 21 
II tentti 12.6.19 klo 18 - 21 
III tentti 18.9.19 klo 18 - 21

Tenttiin ilmoittautuminen

Maksut: 65 € kesäyliopisto kurssimaksu + 30 € TY-hallintomaksu. 

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.