Kurssit

Urheiluravitsemuksen perusopinnot 30 op (UEF) verkko-opinnot, 30 op


Aika
1.9.2023 - 31.5.2024

Hinta
470.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Ravitsemustiede
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
22.8.2023
Sisältö


Aloitusinfo urheiluravitsemuksen perusopinnoista 24.8.2023 klo 17.00-18.30. Info on avoin kaikille; opintoja vasta harkitseville tai opintojaksoille jo ilmoittautuneille. Tapaamiseen pääsee tästä linkistä. 


Paikka: Verkko-opinnot. 

Kokonaisuus suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina

Aika: opinto-oikeus 1.9.2023 - 31.7.2024

Kohderyhmä Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Urheiluravitsemuksen perusopinnot
Opinnoissa syvennytään urheiluravitsemukseen useasta eri näkökulmasta tieteelliseen tietoon pohjautuen. Perehdyt mm. eri lajien asettamiin ravitsemusfysiologisiin vaatimuksiin ja suorituskyvyn, palautumisen ja kehittymisen optimointiin, urheiluravitsemukseen eri ikäryhmissä, urheilijan syömishäiriöihin sekä urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin ja sen tukemiseen. Opit myös ymmärtämään urheiluravitsemustutkimusta. Teoriatiedon syventämisen lisäksi opinnoissa painotetaan vahvasti käytännönläheisyyttä.

Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso on pakollinen edeltävä opintojakso kaikille perusopintojen opintojaksoille lukuun ottamatta Urheilijan psyykkinen hyvinvointi -opintojaksoa.
Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa.


Urheiluravitsemuksen perusopinnot 30 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:
4400CX21 Liikkujan ravitsemuksen perusteet, 6 op
TL00DE72 Liikkujan ravitsemus eri ikäryhmissä, 4 op
4400CX20 Urheilijan ja liikkujan painonhallinta ja kontrolloitu laihdutus, 4 op
TL00DE74 Urheiluravitsemuksen erityiskysymykset, 4 op
4460765 Urheiluravitsemustutkimus, 3 op
4460756 Urheilijan psyykkinen hyvinvointi, 5 op
4460757 Urheilijan syömishäiriöt, 4 op


AIKATAULU

Syksyn 2023 opintojaksot 
Liikkujan ravitsemuksen perusteet 6 op1.9. - 20.10.2023
Liikkujan ravitsemus eri ikäryhmissä 4 op23.10. - 13.12.2023. Aloitusluento (Teams) ke 25.10. klo   15-16
Urheilijan syömishäiriöt 4 op23.10. - 13.12.2023
Kevään 2024 opintojaksot 
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi 5 op8.1. - 15.3.2024
Urheiluravitsemustutkimus 3 op8.1. - 15.3.2024
Urheilijan ja liikkujan painonhallinta ja kontrolloitu   laihdutus 4 op18.3. - 31.5.2024. Aloitusluento (Teams) 20.3. klo 15-16.
Urheiluravitsemuksen erityiskysymykset 4 op18.3. - 31.5.2024

Opintojaksojen aloitusluennot ovat suositeltavia. Jos opiskelija ei pääse paikalle, tekee hän Moodlessa korvaavan orientoivan tehtävän. 


OPINTOJAKSOKUVAUKSET

4400CX21 Liikkujan ravitsemuksen perusteet: 6 op
Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa arvioida eri liikuntalajien ravitsemukselliset erityispiirteet sekä ravitsemuksen merkityksen suorituskyvylle, palautumiselle ja kehittymiselle
• osaa arvioida ja ohjeistaa urheilijan ruokavaliota liikuntaan peilaten
• osaa arvioida ravitsemuksen vaikutukset vastustuskyvylle ja ylirasituksen synnyssä
• osaa selittää, mitä ravitsemuksellisia asioita tulisi huomioida ennen liikuntaa, sen aikana ja sen jälkeen
Sisältö
Eri urheilulajien ravitsemukselliset vaatimukset, ravitsemuksen merkitys suorituskyvylle, palautumiselle ja kehittymiselle, ravitsemuksen vaikutus vastustuskykyyn ja ylirasitus, ravitsemus ennen liikuntasuoritusta tai kilpailua, sen aikana ja jälkeen.
Suoritustavat:
Luentotallenteet, luennot (saatavilla tallenteet) ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa.
Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.
Arvosteluperusteet:
Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.
Toteutustavat
Verkko-opinnot
Lisätiedot
Tarjontatieto:
Tämä opintojakso on kaikille avoin. Opintojakso on pakollinen terveysliikunnan tutkinto-opiskelijoille.
Oppimateriaalit
Opintojakson Moodlessa ilmoitettava materiaali.
Esitietovaatimukset
Ei vaadittuja edeltäviä opintoja.
Arviointiasteikko
H-5


TL00DE72 Liikkujan ravitsemus eri ikäryhmissä: 4 op
Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata ja arvioida iän vaikutusta ruokavalioon koko elämänkaaren aikana
• osaa suunnitella ja toteuttaa ruokavaliohaastattelun eri-ikäisille liikkujille
• osaa arvioida urheilijan ruokavaliota iän mukaisiin ravitsemussuosituksiin ja liikuntaan suhteutettuna
• osaa suunnitella ravitsemusohjauksen huomioiden iän ja liikunnan vaatimukset
• osaa suunnitella ja soveltaa eri ikäisille soveltuvia ravitsemuskasvatuksen työkaluja ja toimintamalleja liikunnallisten ihmisten ravitsemuskasvatukseen
Sisältö
Eri ikäryhmien ravitsemukselliset vaatimukset. Ravitsemusohjauksen toimintamallit ja ravitsemuskasvatus.
Suoritustavat:
Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.
Arvosteluperusteet:
Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.
Toteutustavat
Verkko-opinnot
Lisätiedot
Tarjontatieto:
Tämä opintojakso on kaikille avoin. Opintojakso on pakollinen terveysliikunnan tutkinto-opiskelijoille.
Oppimateriaalit
Opintojakson Moodlessa ilmoitettava materiaali.
Esitietovaatimukset
Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso.
(Liikkujan ravitsemus eri ikäryhmissä -opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.)
Arviointiasteikko
H-5


4400CX20 Urheilijan ja liikkujan painonhallinta ja kontrolloitu laihdutus: 4 op
Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa selittää optimaalista painonhallintaa eri urheilulajeissa
• osaa selittää, miten urheiljan painonpudotus tulisi toteuttaa
• osaa perustella vuorovaikutuksen ja motivoinnin merkityksen urheilijoiden ravitsemusohjauksessa
• osaa kuvata ja arvioida psykologisten keinojen (mm. positiivinen psykologia) vaikutusta urheilijoiden painnonhallinnan edistämisessä
Sisältö
Urheilijan painonhallinta. Urheilijan painonpudotus. Eri urheilulajien erityisvaatimukset.
Asiakaslähtöinen ravitsemusohjaus. Positiivinen psykologia urheilijoiden painonhallinnan edistämisessä.
Suoritustavat:
Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa.
Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.
Arvosteluperusteet:
Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.
Toteutustavat
Verkko-opinnot
Lisätiedot
Tarjontatieto:
Tämä opintojakso on kaikille avoin. Opintojakso on pakollinen terveysliikunnan tutkinto-opiskelijoille.
Esitietovaatimukset
Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso.
(Urheilijan ja liikkujan painonhallinta ja kontrolloitu laihdutus -opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.)
Arviointiasteikko
H-5


TL00DE74 Urheiluravitsemuksen erityiskysymykset: 4 op
Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa arvioida urheiluravitsemukseen liittyviä erityiskysymyksiä
• osaa soveltaa urheiluravitsemusta erityisolosuhteet huomioiden
• osaa määritellä erityisruokavaliot ja erityisryhmät ja niihin liittyvät haasteet
• osaa huomioida urheilijan vatsavaivat ravitsemusohjauksessa
• osaa suunnitella urheilijan ravitsemussuunnitelman erityisruokavalio huomioiden
Sisältö
Urheiluravitsemuksen erityiskysymykset; erityisolosuhteet, suhteellinen energiavaje, urheilijan vatsavaivat, erityisruokavaliot (esim. allergiat ja kasvisruokavaliot) ja erityisryhmät (esim. suolistosairaudet ja diabetes).
Suoritustavat:
Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa.
Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.
Arvosteluperusteet:
Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.
Toteutustavat
Verkko-opinnot
Lisätiedot
Tarjontatieto:
Tämä opintojakso on kaikille avoin. Opintojakso on pakollinen terveysliikunnan tutkinto-opiskelijoille.
Oppimateriaalit
Opintojakson Moodlessa ilmoitettava materiaali.
Esitietovaatimukset
Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso.
(Urheiluravitsemuksen erityiskysymykset -opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.)
Arviointiasteikko
H-5


4460765 Urheiluravitsemustutkimus: 3 op
Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa selittää urheiluravitsemuksen alalla käytettyjä tutkimusmenetelmiä
• osaa vertailla ja perustella urheiluravitsemuksen tutkimusmenetelmien käyttöä erityyppisissä tutkimuksissa
• osaa arvioida kriittisesti urheiluravitsemustutkimuksia ja niiden tuottamaa näytönastetta
• osaa arvioida urheiluravitsemukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
Sisältö
Urheiluravitsemustutkimuksen suunnittelu, aineiston keruu, aineisto käsittely ja tulosten tulkinta. Opintojakson aikana syvennytään käytetyimpiin tutkimusasetelmiin ja käydään läpi tieteellisiä julkaisuja.
Suoritustavat:
Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa.
Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.
Arvosteluperusteet:
Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.
Toteutustavat
Verkko-opinnot.
Lisätiedot
Tarjontatieto:
Tämä opintojakso on kaikille avoin.
Oppimateriaalit
Opintojakson Moodlessa ilmoitettava materiaali.
Esitietovaatimukset
Syksystä 1.8.2023 alkaen Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso.
(Urheiluravitsemustutkimus -opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.)
Arviointiasteikko
H-5


4460756 Urheilijan psyykkinen hyvinvointi: 5 op
Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa arvioida urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja keinoja hyvinvoinnin tukemiseen
• osaa arvioida keskeiset urheilijan motivaatioon ja itseluottamukseen liittyvät tekijät sekä valmentajan ja harjoitusympäristön vaikutuksen näihin
• osaa arvioida urheilijan psyykkisen hyvinvoinnin ja vastoinkäymisten välistä yhteyttä
• osaa selittää psyykkisen hyvinvoinnin uhkatekijöitä
• osaa erotella erilaisia keinoja, joilla urheilijaa voi tukea vastoinkäymisten edessä
Sisältö
Urheilijan psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen. Urheilun psykologiset haasteet (esim. stressi, paineet, vastoinkäymiset ja ylirasitus). Urheilijan motivaatio. Palautumisen ja psykologisen levon merkitys. Psykologiset taidot ja työkalut (mm. tunteiden säätely ja itseluottamus).
Suoritustavat:
Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa.
Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.
Arvosteluperusteet:
Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.
Toteutustavat
Verkko-opinnot
Lisätiedot
Tarjontatieto:
Tämä opintojakso on kaikille avoin. Opintojakso on pakollinen terveysliikunnan tutkinto-opiskelijoille.
Oppimateriaalit
Opintojakson Moodlessa ilmoitettava materiaali.
Esitietovaatimukset
Urheiluravitsemuksen perusteet -opintojakso ei ole välttämätön 1.8.2023 alkaen.
Arviointiasteikko
H-5


4460757 Urheilijan syömishäiriöt: 4 op
Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa analysoida keskeisimmät urheilijoiden syömiskäyttäytymiseen liittyvät haasteet, keskeisimmät syömishäiriöt ja niille altistavat tekijät sekä keinoja niiden tukemiseen
• osaa selittää urheiluympäristössä esiintyviä riskitekijöitä
• osaa analysoida oman ja muiden urheiluympäristössä toimivien henkilöiden toiminnan vaikutukset mahdollisessa syömishäiriöriskissä oleviin tai syömishäiriötä sairastaviin
• osaa erotella syömishäiriöaltisteet eri urheilulajeissa
• osaa luokitella syömishäiriötä sairastavalle urheilijalle tyypillistä ajattelua ja käyttäytymistä
• osaa arvioida toipumista tukevia asioita sekä omaa roolia syömishäiriötä sairastavan tukijana
Sisältö
Urheilijoiden syömiskäyttäytymiseen liittyvät haasteet (mm. urheiluympäristö ja psykososiaaliset tekijät). Keskeisimmät syömishäiriöt.
Suoritustavat:
Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa.
Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %.
Arvosteluperusteet:
Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.
Toteutustavat
Verkko-opinnot
Lisätiedot
Tarjontatieto:
Tämä opintojakso on kaikille avoin. Opintojakso on pakollinen terveysliikunnan tutkinto-opiskelijoille.
Oppimateriaalit
Opintojakson Moodlessa ilmoitettava materiaali.
Esitietovaatimukset
Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso.
(Urheilijan syömishäiriöt -opintojaksosta ei kirjata suoritusmerkintää, ellei opiskelija ole tehnyt vaadittavia edeltäviä opintoja.)
Arviointiasteikko
H-5


Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso on pakollinen edeltävä opintojakso kaikille perusopintojen opintojaksoille lukuun ottamatta Urheilijan psyykkinen hyvinvointi -opintojaksoa.
Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa.Lisätiedot ja maksut


Maksut

Koko kokonaisuus (30 op)  470 €
Kesäyliopiston kurssimaksu 200 € (maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä) + UEF-maksu n. 270 € (maksetaan suoraan UEF:ille opintojaksoille rekisteröityessä. Opintomaksu 9€/opintopiste. Rekisteröintiohje lähetetään ennen opintojen alkua sähköpostitse).

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautuessasi. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään sähköpostitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Lisätiedot

Tina Martins      
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5781