Kurssit

Persoonallisuuspsykologia I , 5 op


Aika
24.9.2019 - 31.7.2020

Hinta
105.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Psykologia
Paikka
Vaasan yliopisto
Viimeinen ilmoittautuminen
31.12.2019
Luennoitsija
Opettajatieto puuttuu
Sisältö

PERSOONALLISUUSPSYKOLOGIA I (5 OP)

Opintojen kuvaus: Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys persoonallisuuden keskeisistä teorioista, tutkimuksen ydinkysymyksistä ja mekanismeista koskien esimerkiksi persoonallisuuden biologista perustaa, motivaatiota, emootioita, selviytymiskeinoja ja sosiaalista toimintaa.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä persoonallisuuspsykologian keskeisiin teorioihin ja persoonallisuuden ydinprosesseihin. Opintojakson aihepiireihin kuuluvat mm. persoonallisuuspsykologian klassiset teoriat ja peruskäsitteet ja niiden historiallinen muuttuminen, samoin kuin nykyteorian keskeiset tutkimuskysymykset, käsitteet ja tutkimustulokset.

Suoritustapa: Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opiskelutapa: 

Tehtävät Moodlessa.

- Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op.

Lukemispäiväkirja ja oppimistehtävä:

Motivaation ja tavoitteiden näkökulma persoonallisuuteen

Oppimistehtävät

Monimuotoinen persoonallisuus
Muuttuva perhe ja parisuhde

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Näet ohjeet Kopassa noin puolen tunnin kuluessa ilmoittautumisestasi. Kirjaudu Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
 

Pervin, A. (2003). Science of personality (2. painos tai vastaavat kohdat 1. painoksesta). New York: Wiley. Luvut 1-4, 7-10 ja 12.
Salmela-Aro, K., & Nurmi, J.-E. (toim.) (2002). Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.

  • Koulutuksen ajankohta: 24.09.2019 - 31.7.2020
  • Opetuskieli: suomi
  • Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
  • Opetustapa: Etäopetus
  • Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskeluVerkko-opiskelu
  • Tunniste: PSYP130

Maksut

Vaasan kesäyliopiston kurssimaksu 75€ + JY-maksu 30€

Huom. muutokset mahdollisia. Opiskelijat voivat tiedustella mahdollista puoltoa opintoihin omasta tiedekunnasta.

Lisätietoja


Vaasan kesäyliopisto
Camilla Järf-Wartiovaara
camilla.jarf@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5789