Kurssit

Mental träning, 5 op


Aika
8.10.2021 - 13.11.2021

Ajankohdat:
pe: 18.00+-+20.00
Hinta
145.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Psykologia
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
22.10.2021
Sisältö

Kursen är en introduktionskurs som vänder sig till såväl tävlings- som motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är desamma inom idrott som inom andra områden. Kursen handlar om hur man kan träna sig själv mentalt för att nå bästa möjliga resultat, främst inom idrott, friskvård och hälsa. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad praktiskt tillämpbar kunskap.


Lärandemål:     

Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla grundläggande kunskap om mental träning. Kursen är inte avsedd att ge kompetens för att undervisa andra i ämnet. 


Förkunskaper: 

Motivation och intresse för ämnet.
 

Undervisningsformer:  

Föreläsningar, seminarier och hemuppgifter.

Examination:  

Inlämningsuppgift.

Bedömning av kursen: 

 U(nderkänd)-5.

 

Kursspråk

svenska

Föreläsare

Mental tränare Christoph Treier

Kurslitteratur

Uneståhl, L.-E., & Nilsson, A. (2016). Mental träning i idrott. Buena Vida.
Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 

Tidtabell och avgifter


sammanl. 20 studielektioner enligt följande:

Fredag 8.10. kl. 18-20

Lördag 9.10 kl. 9-12

Tisdag 19.10 kl. 18-21

Lördag 23.10 kl. 9-12

Tisdag 2.11 kl. 18-21

Fredag 12.11 kl. 18-21

Lördag 13.11 kl. 9-12

Plats

Online

Avgift

145 €  + ÅAs terminsavgift (50e/ vår, 50e/höst)

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.
Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

Tilläggsinformation


Camilla Järf-Wartiovaara,
camilla.jarf@vasasommaruniversitet.fi
tel. 044 754 5789