Kurssit

Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet I , 5 op


Aika
24.9.2019 - 31.7.2020

Hinta
105.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Psykologia
Paikka
Vaasan yliopisto
Viimeinen ilmoittautuminen
31.12.2019
Luennoitsija
Opettajatieto puuttuu
Sisältö

KOGNITIIVISEN PSYKOLOGIAN JA NEUROPSYKOLOGIAN PERUSTEET I (5 OP)

Opintojen kuvaus: Opintojakso perehdyttää kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin painottaen havaitsemisen, oppimisen ja muistamisen kognitiivisia ja hermostollisia mekanismeja sekä hermoston kehitystä, rakenteita ja muotoutuvuutta.

Kognitiivisen psykologian opiskelussa on tavoitteena selvittää ihmisen tiedonkäsittelyn prosesseja kuten tarkkaavuutta, muistia ja ajattelua sekä tarkastella niiden muutoksia ihmisen eri toimintaympäristöissä ja elämänvaiheissa. Neuropsykologia on psykologian haara, joka on kaikista psykologian alueista lähimpänä lääketiedettä ja biologiaa. Neuropsykologiassa opitaan tuntemaan hermoston osat ja erilaiset hermoston häiriötilat sekä perehdytään psyykkisten ilmiöiden biologiseen perustaan.

Opintojaksossa käsitellään mm. seuraavia sisältöjä:
- tiedonkäsittelyn prosessit: aistiminen ja havaitseminen, oppiminen, muisti, ajattelu ja ongelmanratkaisu
- hermoston rakenne ja toiminta
- erilaisten kognitiivisten toimintojen hermostollinen perusta
- neuropsykologiset häiriöt

Suoritustapa: Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opiskelutapa: 

Tehtävät Moodlessa.

- Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op.

Luento-opetus (myös verkossa). Luento-opetus on katsottavissa myös verkkotallenteena.
Osallistutaan luento-opetukseen/katsotaan verkosta luentotallenne ja tehdään siihen liittyvät tehtävä(t)

Oppimistehtävät (kaikki materiaali verkossa)
Muistin kognitiivinen ja hermostollinen perusta
Muistihäiriöiden kuntoutus

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Näet ohjeet Kopassa noin puolen tunnin kuluessa ilmoittautumisestasi. Kirjaudu Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
 

Klein, S.B., & Thorne, B.M. (2007). Biological psychology. New York: Worth Publishers.
Hämäläinen, H., Laine, M., Aaltonen, O., & Revonsuo, A. (toim.) (2006). Mieli ja aivot: Kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Turun yliopisto, Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.

  • Koulutuksen ajankohta: 24.09.2019 - 31.7.2020
  • Opetuskieli: suomi
  • Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
  • Opetustapa: Etäopetus
  • Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskeluVerkko-opiskelu
  • Tunniste: PSYP120

 

Maksut

Vaasan kesäyliopiston kurssimaksu 75€ + JY-maksu 30€

Huom. muutokset mahdollisia. Opiskelijat voivat tiedustella mahdollista puoltoa opintoihin omasta tiedekunnasta.

Lisätietoja


Vaasan kesäyliopisto
Camilla Järf-Wartiovaara
camilla.jarf@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5789