Kurssit

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia , 5 op


Aika
24.9.2019 - 31.7.2020

Hinta
105.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Psykologia
Paikka
Toimipaikka avoin
Viimeinen ilmoittautuminen
31.12.2019
Luennoitsija
Opettajatieto puuttuu
Sisältö

KLIININEN PSYKOLOGIA I: TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN PSYKOLOGIA (5 OP)

Opintojen kuvaus: Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietoa mielenterveyden lähestymistavoista ja peruskäsitteistä ja psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyshäiriöitä. Lisäksi opiskelija tunnistaa psykologin ammattikäytäntöön liittyvät terveyden ja mielenterveyden interventiot (tutkimukset, neuvonta? ja ohjantatyö sekä psykoterapia) sekä on alustavasti perehtynyt psykologin asiantuntijuuteen ja sen sovelluksiin terveydenhuollossa.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä ihmisen mielenterveyttä, sen ylläpitoa sekä mielenterveyden häiriöitä koskeviin kysymyksiin. Jakso perehdyttää mielenterveyden lähestymistapoihin ja peruskäsitteisiin, mielenterveyden häiriöiden selitysmalleihin ja esiintyvyyteen, elämänkaareen liittyviin kriittisiin vaiheisiin, kriiseihin ja mielenterveyden ongelmiin, mielenterveyshäiriöiden luokittelujärjestelmiin, terveyden ja mielenterveyden interventioihin sekä psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.

Suoritustapa: Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opiskelutapa 1: Tentti
Opintojakson voit suorittaa tenttimällä:

  • Tenttitehtävä näkyy klo 16.30-20.30 tentin palautuslaatikossa seuraavina tenttipäivinä:
  • 2019: 10.9, 8.10, 5.11, 3.12.
  • 2020: 27.1, 18.2, 10.3, 7.4, 12.5, 9.6.
  • Tenttiin ei ennakkoilmoittautumista

Opiskelutapa 2: Lukemispäiväkirja ja oppimistehtävä
Yhden mielenterveyden häiriön tarkastelu

Opiskelutapa 3: Oppimistehtävät
Mielenterveys ja sen häiriöt
Diologinen verkostotyö psykoosien ja skitsofrenian hoidossa

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Näet ohjeet Kopassa noin puolen tunnin kuluessa ilmoittautumisestasi. Kirjaudu Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

  • Koulutuksen ajankohta: 24.09.2019 - 31.7.2020
  • Opetuskieli: suomi
  • Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
  • Opetustapa: Etäopetus
  • Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskeluVerkko-opiskelu
  • Tunniste: PSYP140

Kirjallisuus:

Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., & Nolen-Hoeksema, S. (1996 tai 1998 tai 1999 tai 2000). Hilgard’s introduction to psychology (13. painos). New York: Harcourt Brace Jovanovich. Luvut 14–16
TAI
Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Loftus, G.R., Bem, D.J., & Maren, S.M. (2003). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology (14. painos). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning
TAI
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., Loftus, G., & Wagenaar, W. (2009). Atkinson & Hilgard’s Introduction to psychology (15. painos). Cengage Learning , U.K. Luvut 14–16.
Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henrikson, M., Marttunen, M., & Partonen, T. (2007). Psykiatria. Helsinki: Duodecim. Luvut 1-4, 17, 27–28, 30 ja 33.
Seikkula, J., & Arnkill, T. E. (2005 tai 2009). Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi. (2009) painos verkkojulkaisuna: http://www.thl.fi/thl?client/pdfs/93ae45f6b7c4?403f?9dff?643b813972bf
Poijula, S. (2007). Lapsi ja kriisi: selviytymisen tukeminen. Helsinki: Kirjapaja.
Lahti, A. (2012). Johdatus mielenterveyden psykologiaan. Luentotallenne 7.6.2012.
Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.
 

Maksut

Vaasan kesäyliopiston kurssimaksu 75€ + JY-maksu 30€

Huom. muutokset mahdollisia. Opiskelijat voivat tiedustella mahdollista puoltoa opintoihin omasta tiedekunnasta.

Lisätietoja


Vaasan kesäyliopisto
Camilla Järf-Wartiovaara
camilla.jarf@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5789