Kurssit

Työoikeus (LY), verkkokurssi, 4 op


Aika
7.10.2022 - 29.10.2022

Hinta
145.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Oikeustiede
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
4.10.2022
Sisältö

Tavoitteet

Opintojen tavoitteena on antaa yleis- ja kokonaiskuva työoikeudellisesta sääntelystä. Kokonaisuuteen kuuluvat työoikeuden normijärjestelmä, työsuhteen tunnistaminen ja erottaminen muista työtä koskevista oikeussuhteista, individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden pääpiirteet, työaika- ja vuosilomasuojelu ja työturvallisuus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työoikeuden sääntelyn perusperiaatteet. Opiskelija osaa määritellä yksilöllisen ja kollektiivisen oikeuden keskeiset asiat sekä ymmärtää työsuhteen moninaisen normijärjestelmän ja sen vaikutuksen yksittäisissä työsuhteissa. Opiskelija osaa perustellen ratkaista keskeisiä työoikeudellisia ongelmia.

Kouluttaja: Alexa Kavasto, Lapin yliopisto

Sisältö

1. Työsopimusoikeus

2. Työsuhteen ehtojen määräytyminen sekä työ- ja virkaehtosopimusoikeus

3. Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta

4. Työsuojelu (työaika-, vuosiloma- ja työturvallisuussääntely)

Suoritustavat

Luennot verkossa ja tentti.

Pe 7.10.2022 klo 16.30 – 18.45 (3 h)

La  8.10.2022 klo 9.00 – 12.15 (4 h, 15 min. taukoa)

Pe  28.10.2022 klo 16.30 – 18.00 (2 h)

La  29.10.2022 klo 9.00 – 14.00 (6 h, 30 min. taukoa)

Luennot 15 h. Luentoja ei suoriteta erikseen, vaan niillä käytyjen asioiden osaamista edellytetään tentissä.

Luennot välitetään Zoom-ohjelmalla. Suosittelemme osallistumista pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella. Varaa käyttöösi kamera, mikrofoni ja kaiuttimet.  Saat sähköpostiisi linkin ja ohjeet ennen koulutusta.

Tentti järjestetään Moodle-tenttinä ja sisältää pääosin soveltavia tehtäviä.

Oppimateriaalit

Kirjallisuuden lisäksi säädökset. Alle on koottu tärkeimmät työoikeuden kuuluvat lait, jotka on hallittava hyvin tentissä. Niiden lisäksi tentissä edellytetään kykyä löytää omatoimisesti muita kulloinkin ratkaistavaan oikeustapaukseen liittyviä säädöksiä.

Työsopimuslaki 26.1.2001/55.

L työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta 26.1.2001/56.

L yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759.

Työehtosopimuslaki 7.6.1946/436.

Valtion virkaehtosopimuslaki 6.11.1970/664.

L kunnallisista työehtosopimuksista 6.11.1970/670.

Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 6.11.1970/669.

L kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta 12.3.1993/254.

L oikeudenkäynnistä työtuomioistuimesta 31.7.1974/646.

L työriitojen sovittelusta 27.7.1962/420.

L yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334.

Työaikalaki 5.7..2019/872.

Vuosilomalaki 18.3.2005/162.

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.

Kurssikirjallisuus:

Koskinen, Seppo - Ullakonoja, Vesa, Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa. Edita 2020 Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, Alma Talent 2020

Maksut


145 € (sisältää Lapin yliopiston hallintomaksun 10 €).

Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kurssin alkamisen jälkeen, jolloin lasku lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 
 

Lisätietoja


koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780