Kurssit

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus, verkko-opetus (Taideyliopisto), 20 op


Aika
15.9.2022 - 19.4.2023

Hinta
445.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Luova liiketoiminta
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
13.9.2022
Sisältö

Opinnot ovat osa Taideyliopiston Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship -maisteriohjelman väyläopintoja. Lue lisää maisteriohjelmaan avoimen opintojen kautta hakeutumisesta Taideyliopiston sivuilta 

Sisältö

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus antaa perustiedot luovan alan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä osa-alueista, kuten sponsoroinnista, markkinoinnista, yritysyhteistyöstä ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Tavoitteena on tukea luovalla alalla toimivien ja sitä opiskelevien työelämävalmiuksia sekä antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta.

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 20 op ja siihen sisältyy 5 opintojaksoa:

1. Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys, 5 op

Opettaja

TaM, kulttuurintuottaja Sirpa Lahti

Aikataulu (etäopetus)

To 15.9. klo 16.30-19.40

to 22.9. klo 16.30-19.40

to 29.9. klo 16.30-19.40

la 1.10. klo 10-15.15

to 6.10. klo 16.30-19.40

to 20.10. klo 16.30-19.40

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija:

 •  - Ymmärtää liiketoiminnan tavoitteita ja haasteita
   - Tunnistaa luovien alojen liiketoiminnan erityispiirteet
   - Osaa analysoida alan yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksia
   - Tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja osaa määritellä henkilökohtaisia työelämätavoitteitaan

Sisältö

Kurssilla lähestytään luovaa liiketoimintaa ja yrittäjämäistä toimintatapaa käytännönläheisesti, esimerkiksi pienten työpajojen avulla. Pyritään kirkastamaan opiskelijan omaan ammatti-identiteettiin liittyviä arvoja ja työhön liittyvien käsityksiä ja tavoitteita sekä tunnistamaan oma osaaminen ja sen hyödyntäminen työelämässä. Pohditaan myös mitä haasteita ja mahdollisuuksia luovan alan yrittäminen tarjoaa sekä tarkastellaan omia työelämämahdollisuuksia tuotteistamisen ja uramuotoilun avulla.

Opintojaksolla kurssin opettaja luennoi ja ohjaa työpajoja, vierailijoina mahdollisesti myös muita asiantuntijoita.

Suoritustavat

osallistuminen luennoille, kirjalliset tehtävät / mahdolliset ryhmätyöt

Toteutustavat

Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 40 t

Omakohtainen työskentely vähintään 95 t

Arviointiasteikko

Hyväksytty - Hylätty


2. Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi, 5 op

Opettaja

TaM Tanja Sipilä sekä vierailijaluennoijat

Aikataulu

Torstait 27.10., 03.11., 10.11., 17.11. 24.11. ja 1.12. klo 17.00-20.15, etäopetus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija:

 - Osaa määritellä liiketoiminnan suunnitteluun ja markkinointiin liittyvät keskeiset tekijät

 - Tuntee liiketoimintasuunnitelman rakenteen ja sisällön

 - Tuntee markkinoinnin peruskäsitteet

 - Osaa arvioida liiketoimintaedellytyksiä ja tarvittavia toimenpiteitä henkilökohtaisen ammatillisen erityisosaamisen pohjalta.

Sisältö

Kurssilla käsitellään keskeisiä liiketoiminnan suunnittelun ja markkinoinnin perustason käsitteitä erityisesti luovan liiketoiminnan näkökulmasta. Tutustutaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja markkinoinnin keskeisiin keinoihin. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Suoritustavat

osallistuminen luennoille, kirjalliset tehtävät/ mahdolliset ryhmätyöt

Toteutustavat

Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 40 t

Omakohtainen työskentely vähintään 95 t

Arviointiasteikko

Hyväksytty - Hylätty


3. Sponsorointi ja yritysyhteistyö, 5 op

Opettaja

MBA, liikkeenjohdon konsultti Outi Raatikainen sekä vierailijaluennoijat

Aikataulu

Torstai 19.1., torstai 26.1., tiistai 31.1., torstai 2.2., torstai 9.2. ja torstai 16.2.2023 klo 17.00–20.15, etäopetus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija:

 •  - Tuntee sponsoroinnin perusteet ja toimintamallit
   - Hallitsee yritysyhteistyön perusteet, tuntee keskeiset käytännöt
   - Tuntee hinnoittelun ja budjetoinnin perusteet
   - Osaa ideoida oman potentiaalin pohjalta sponsorointi-/yritysyhteistyöpaketin
 • Sisältö
  Kurssilla tutustutaan yritysyhteistyön ja sponsoritoiminnan malleihin ja tapoihin esimerkkien avulla. Käsitellään taiteellisen työn hinnoittelua ja budjetointia yritysyhteistyö-projekteissa sekä yhteistyön merkitystä molempien osapuolten näkökulmasta. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.
  Suoritustavat
  osallistuminen luennoille, esseet / muut kirjalliset tehtävät
  Läsnäolovaatimus kurssilla on 80 %. Mikäli opiskelija ei osallistu luennoille riittävästi, hänen tulee suorittaa lisätehtäviä, joista sovitaan erikseen kurssin opettajan kanssa.
  Toteutustavat
  Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 40 t
  Omakohtainen työskentely vähintään 95 t
  Arviointiasteikko
  Hyväksytty - Hylätty

 • 4. Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla, 2 op

Kouluttajat: Kati Repo ja Lottaliina Pokkinen

Opettaja

Yritysjuristi Kati Repo ja OTL, ammattineuvottelija ja tietokirjailija Lottaliina Pokkinen

Aikataulu

Maalis-huhtikuu viikot 11-14/2023, etäopetus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija

 - Tuntee tekijän- ja immateriaalioikeuden perusteet

 - Tuntee immateriaalioikeuksia valvovien organisaatioiden toimintaa

 - Tunnistaa keskeiset luovan alan sopimuksissa huomioitavat seikat eritysesti tekijänoikeuden ja immateriaalioikeuksien osalta

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään luovalle alalle keskeisiä tekijänoikeuksiin ja sopimuksiin liittyviä aiheita. Kurssilla tutustutaan immateriaalioikeuksia valvovien tahojen toimintakenttään. Käsitellään tekijänoikeutta koskevien sopimusten keskeisiä osa-alueita erityisesti taidealoilla työskentelevien näkökulmasta.

Suoritustavat

osallistuminen luennoille, esseet / muut kirjalliset tehtävät

Läsnäolovaatimus kurssilla on 80 %. Mikäli opiskelija ei osallistu luennoille riittävästi, hänen tulee suorittaa lisätehtäviä, joista sovitaan erikseen kurssin opettajan kanssa.

Toteutustavat

Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 15 t

Omakohtainen työskentely vähintään 39 t

Arviointiasteikko

Hyväksytty - Hylätty


5. International creative business basics, 3 op

Opettaja

FM, projektipäällikkö Kati Uusi-Rauva (TaiY)

Aikataulu

keskiviikkoisin 19.4., 26.4., 3.5.,10.5. 2023 klo 17.00–20.15, etäopetus

Osaamistavoitteet

The course will give the student an opportunity to reflect one’s possibilities to enter the international workfield. The main target of the course is to give the student ideas how to enter international market as a creative professional. The course will give basic tools to understand different markets and the student will understand how to prioritize different regions. Students will: 

 - Recognize different routes to reach international working opportunities.

 - Gain knowledge on how to build sustainable networks internationally.

 - Know what it takes to make an international career.

 - Have an ability to find funding opportunities in Finland and Europe.

 - Understand the infrastructure of an international creative industry field.

 - Know basic tools of international business in the creative industries.

 - Make a long-term plan for one´s international career.

Sisältö

The course provides a basic introduction to working as an artist/creative professional in international business field. Course will engage the students to get an overview to their international possibilities by making them active participants in interactive tasks, discussions and brainstorming.

Suoritustavat

Written tasks and discussion assignments, reading material

The attendance requirement on the course is 80 %. If the student does not participate in the lectures as required, they need to complete additional assignments which will be agreed upon separately with the course teacher.

Toteutustavat

Lectures, project work a maximum of 25 hours

Individual study for 56 hours

Arviointiasteikko

Hyväksytty - Hylätty

Kohderyhmät

Opinnot soveltuvat kaikille luovan alan liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä kiinnostuneille, erityisesti luovan alan ammattilaisille: kuntien, kirjastojen, teattereiden ja seurakuntien kulttuuri- ja tapahtumatyöntekijöille, freelancereille, yrittäjille, artisteille ja taiteilijoille. Opinnot soveltuvat myös luovien alojen opiskelijoille sivuaineopinnoiksi sekä esimerkiksi kauppatieteiden opiskelijoille.

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Taideyliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Oma Opintopolku -palvelussa. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Taideyliopiston avoimesta yliopistosta (avoin.oppilaitokset@uniarts.fi) opintosuoritusotteen. 


Maksut


Opintokokonaisuuden kokonaishinta 445 € (sisältää Vaasan kesäyliopiston maksu 395 € ja Taideyliopiston rekisteröitymismaksu 50 €)

Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kurssin alkamisen jälkeen, jolloin lasku lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 
 

Lisätietoja


koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780