Kurssit

Johdon laskentatoimi (ayLASK2048) VY, 3 op


Aika
10.1.2019 - 25.1.2019

Hinta
125.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Laskentatoimi ja rahoitus
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
3.1.2019
Luennoitsija
Jouni Laitinen
Sisältö

Aika:  10.-25.1.2019 seuraavasti:

10.1. klo 17.00–20.30
11.1. klo 17.00–20.30
17.1. klo 17.00–20.30
18.1. klo 17.00–20.30
24.1. klo 17.00–20.30
25.1. klo 17.00–20.30

Luennoitisja:  Jouni Laitinen

Sisältö: 
Johdon laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen ero. Kustannuslaskennan,
katetuottolaskennan, suoritekohtaisen laskennan sekä budjetoinnin pääperiaatteet. Johdon
laskentatoimeen perustuva päätöksenteko sekä johdon valvonta.

Osaamistavoite:
Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee tunnistamaan johdon laskentatoimen ja
ulkoisen laskentatoimen erot. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää keskeisimpiä
kustannuslaskennan, kustannuslajilaskennan ja katetuottolaskennan käsitteitä ja analyysejä.
Opiskelija ymmärtää budjetoinnin merkityksen yrityksen talousohjauksessa sekä hyvän
hallintotavan tarpeellisuuden johdon valvonnassa. Opiskelija tunnistaa johdon laskentatoimen
merkityksen yrityksen sisäisen päätöksenteon välineenä. Opintojakso kehittää opiskelijan
valmiuksia laatia taloudellisia laskelmia ja analysoida taloudellista tietoa päätöksenteon yhteydessä.

Opetusmenetelmät: Luennot 26 h, yksilö- ja ryhmätyöskentely

Suoritustapa: Tentti, vapaaehtoiset bonustehtävät

Tentit:  ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaali: Neilimo, K. & E. Uusi-Rauva (2012). Johdon laskentatoimi, 6.-11. painos. Edita
Publishing Oy. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Edeltävät opinnot: LASK1013 Johdatus laskentatoimeen

Arviointi: 1-5 tai hylätty

Lisätiedot: Entinen Johdon laskentatoimen perusteet. ks. Moodle -> Johdon laskentatoimi

Maksut

kesäyliopiston kurssimaksu 95e + VY-maksu 30e

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2015 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

HUOM. VY-perustutkinto-opiskelija!

Tiedustele omasta oppilaitoksestasi puoltomahdollisuutta opintoihin ennen niiden alkua.

Lisätiedot:

Lisätiedot:
Koulutussuunnittelija Ritva Kalliokoski
s-posti:  ritva.kalliokoski@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044-044 754 5782

 

Muutokset mahdollisia.