Kurssit

Korean kielen alkeiskurssi 1 (993393) HY, 3 op


Aika
2.8.2019 - 24.8.2019

Hinta
180.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Korean kieli
Paikka
Vaasan yliopisto (ilmoitetaan ennen kurssin alkua tarkemmin)
Viimeinen ilmoittautuminen
31.7.2019
Luennoitsija
Maija Marjala
Sisältö

Aika: 2.-3.8., 9. -10.8. ja 23.-24.8., (pe klo 16.30-20.30, la klo 9-15, opetusta lisäksi myös moodlessa, mistä sovitaan tarkemmin kurssin alussa)

Etelä-Korean talouskasvun ja korealaisen populaarikulttuurin suosion vuoksi suomalaisillakin on yhä enemmän yhteyksiä Koreaan. Korean puhujia on
maailmassa useita kymmeniä miljoonia, ja suurin osa heistä elää Korean niemimaalla. Koreaa pidetään isolaattikielenä, mutta rakenteeltaan se kuitenkin muistuttaa jonkin verran japania, ja siinä on paljon kiinalaisperäistä sanastoa. Kurssilla opiskellaan perussanastoa sekä yksinkertaisia kielioppirakenteita.
Samalla tutustutaan myös korealaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Aiheita ovat mm. tervehtiminen, ostoksilla käynti, omasta päivästä kertominen ja kellonajat sekä tien kysyminen ja neuvominen.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen:
Edeltäviä korean opintoja ei tarvita.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija

    - hallitsee korean kirjoitusjärjestelmän
    - tietää keskeiset tervehdykset ja arjen fraaseja
    - osaa esitellä itsensä
    - osaa numerot ja keskeisiä fraaseja, joita tarvitaan ostoksilla käydessä
    - osaa kellon- ja vuorokaudenajat
    - osaa kertoa arkipäivän tekemisistään (myös menneessä aikamuodossa).

Sisältö:

Kurssi sopii kaikille korean kielestä kiinnostuneille, opetus alkaa korean kirjoitusjärjestelmästä ja äänteistä. Kurssin aiheita ovat mm. esittäytyminen, tervehtiminen, arjen tekemisistä ja menemisistä kertominen sekä ostoksilla käyminen. Kurssilla opitaan n. 150 sanaa (mm. yleiset tervehdykset ja verbit, maat ja kansalaisuudet, ammatit, numerot, ajanilmaukset, paikat). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelua ja kirjoittamista.

Oppimateriaali:

Opettajan antamat lisämonisteet.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Tunnit sisältävät paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä. Tunneilla keskitytään etenkin puheharjoituksiin. Lisäksi tehdään kuunteluita ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla pidetään sanaston opettelun tueksi sanakokeita.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit:

Arvioinnin pääpaino on kurssin loppukokeessa, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Arviointiin voi kuitenkin vaikuttaa myös osallistumalla aktiivisesti tunneilla sekä menestymällä sanakokeissa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Toteutus:

Kurssi toteutetaan luokkaopiskeluna, johon sisältyy 36 tuntia lähiopetusta ja vähintään 45 tuntia itsenäistä työskentelyä. Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 % läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan. Kurssilla on kirjallinen loppukoe. Lisäksi kurssiin kuuluu kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Maksut:

kesäyliopiston kurssimaksu 150e + HY-maksu 30e

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Lisätiedot:

Camilla Järf-Wartiovaara

camilla.jarf@vaasankesayliopisto.fi