Kurssit

Finlandssvensk litteratur (5 sp) ÅA, 5 op


Aika
11.9.2023 - 26.11.2023

Hinta
165.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Kirjallisuustiede
Paikka
Nätbaserad kurs
Viimeinen ilmoittautuminen
7.9.2023
Luennoitsija
Sandqvist Katja
Sisältö

Kursen ger en översiktlig bild av den svenskspråkiga litteraturens utveckling i Finland. Genom ett antal representativa punktnedslag i enskilda författarskap och verk i kombination med handboksläsning och några problematiserande artiklar och essäer studeras huvudlinjerna i litteraturens utveckling under 1800-och 1900-talet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:

-presentera ett antal viktiga finlandssvenska litterära verk.

-redogöra för huvudlinjerna i den svenskspråkiga litteraturens historia i Finland.

-kontextualisera de behandlade litterära verken i relation till språkliga och kulturella förhållanden i Finland från 1800-talet till 2000-talet.

Undervisningsformer

Kursen är nätbaserad (Moodle) vilket betyder att den följer en tidtabell med start- och avslutningsdatum och har deadlines för inlämningsuppgifter under kursens gång. Kurserna är indelade i olika avsnitt, moduler eller veckopass. Till de olika modulerna hör oftast både någon form av diskussioner samt inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftliga uppgifter, aktivt deltagande 

Tidtabell

11.9-26.11.2023 (paus under höstlovet vecka 42)

Undervisningsspråk

Svenska

Lärare

FM, doktorand Katja Sandqvist

Avgifter

Vasa sommarunis kursavgift 165 € + Åbo Akademis öppna universitets terminsavgift 50 €

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.

- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.

Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

Tilläggsinformation


Utbildningsplanerare Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
tel. 044 754 5780