Kurssit

Projektledning, resursering och uppföljning, 5 op


Aika
19.8.2019 - 22.8.2019

Ajankohdat:
ma: 16.15-20.15
ti: 16.15-20.15
ke: 16.15-20.15
to: 16.15-20.15
Hinta
95.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatustiede
Paikka
Åbo Akademi, Vasa
Viimeinen ilmoittautuminen
12.8.2019
Luennoitsija
utvecklingsplanerare, internationell koordinator Jerker Johnson
Sisältö

Innehåll

Kursen erbjuder kunskap om vad som kännetecknar ett projekt samt ger perspektiv på de väsentliga processerna i projektgenomförande. Dessa processer granskas med perspektiv på projektets organisatoriska kontext. Under kursen ökas förståelsen för projekt som ett medel att fylla ett förändringsbehov. Vidare problematiseras projektverksamheten som ett dynamiskt och komplext fenomen på olika nivåer med syfte att skapa mervärde i basorganisationen.

Lärandemål

-utveckla förståelse för projektverksamhet i organisationer
-ha förmåga att leda projektverksamhet i olika sammanhang
-problematisera utgångspunkterna för och komplexiteten i projektverksamhet

Undervisningsformer

Kursen genomförs som föreläsningar, grupparbete samt individuella prestationer. Kursen förutsätter aktiv interaktion deltagarna emellan; deltagarna antar olika uppgifter i en fiktiv styrgrupp vars uppdrag är att hitta alternativa lösningar till projektrelaterade, praktiknära dilemman av olika slag.

Examinationsformer

Individuell förhandsuppgift. Aktivt deltagande i föreläsningar. Mellanuppgift i grupp. Rapport över case study. Essä utgående från kurslitteraturen.

Kursspråk

svenska

Kurslitteratur

1. Andersen, H. S. & Söndergaard, K. R. (red.) (2013). Systemisk projektledning. Studentlitteratur: Lund.
2. Skyttermoen, T. & Vaagaasar, A. L. (2017). Värdeskapande projektledning. Studentlitteratur: Lund.
3. Wisén, J. & Lindblom, B. (2008). Effektivt projektarbete. Norstedts Juridik: Stockholm.
 

Tidtabell och avgifter


sammanl. 20 närstudielektioner enligt följande:
må   19.8. kl. 16.15-20.15
ti      20.8. kl. 16.15-20.15
ons  21.8. kl. 16.15-20.15
to     22.8. kl. 16.15-20.15

Plats

Åbo Akademi, sal C215

Avgift

95 €  + ÅAs terminsavgift (50e/ vår, 50e/höst)

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter. 
Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

Tilläggsinformation


Camilla Järf-Wartiovaara,
camilla.jarf@vasasommaruniversitet.fi
tel. 044 754 5789