Kurssit

Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv (5 sp), 5 op


Aika
23.10.2023 - 11.11.2023

Hinta
210.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatustiede
Paikka
Nätbaserad kurs
Viimeinen ilmoittautuminen
8.10.2023
Luennoitsija
Saarukka Siv
Sisältö

Undervisningsspråk

svenska


Föreläsare:

Filosofie doktor (FD) och utbildare Siv Saarukka


Studiematerial

  • Sandberg, J. & Targama, A. (2013). Ledning och förståelse : Ett kompetensperspektiv på organisationer. Studentlitteratur. Finns även som e-bok på engelska. "Ledning och förståelse- En förståelsebaserad syn på utveckling av människor och organisationer" från 2015 
  • Jacobsen, DI.& Thorsvik, J. (2021). Hur moderna organisationer fungerar. Femte upplagan.Studentlitteratur. 
  • Eriksson-Zetterquist, U. (2012). Institutionell teori- idéer, moden, förändring. Liber. E-bok 2012. 

  • Annat kursmaterial enligt lärarens anvisningar


Prestationssätt
Zoomundervisning


Studentens tidsanvändning och arbetsbelastning

135h.

20 h undervisning via zoom, diskussioner, presentationer mm. Ca. 100h självstudier (litteraturläsning inför tentamen)


Examinationsformer

Aktivt deltagande under seminarierna, i samarbetet, presentationerna mm. Godkänd hemtentamen.


Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter genomgången kurs ska de studerande ha grundläggande kunskaper i ledarskapsteorier och -modeller, organisations- och institutionsteori ur ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv. Allmänfärdigheter som kursen bidrar till är bl.a. -färdigheter för analytiskt och systematiskt tänkande -färdigheter i informationssökning -förmanskunskaper -samarbetsförmåga


Innehåll

Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i pedagogiskt ledarskap utgående från såväl grundläggande ledarskapsteorier som dagsaktuell forskning. Som centralt tema ingår pedagogisk ledarskapsteori, med fokus på särdrag och distinktioner mellan offentlig sektor, privat sektor och tredje sektorn.


Tidtabell

Må 23.10 kl 1800-2030 (3 lektioner),
To 26.10 kl 1800-2030 (3 lektioner),
Lö 28.10 kl 0900-1230 (4 lektioner):
Må och To 15 min paus; Lö 30 min paus

Må 06.11 kl 1800-2030 (3 lektioner),
To 09.11 kl 1800-2030 (3 lektioner),
Lö 11.11 kl 0900-1230 (4 lektioner):
Må och To 15 min paus; Lö 30 min paus

Veckorna 46-48 har deltagarna tid att arbeta med examinationsuppgifter.


Obs. Deltagarna ska förbereda sig genom att läsa 1-2 kortare artiklar eller textavsnitt enlig anvisningar som förberedelseuppgifter. Deltagarna får efter anmälan info om förberedelseuppgifter per e-post.

 

Pris

155 € (Vasa sommarunis kursavgift) + ÅAs terminsavgift (50 € / vår, 50 € / höst)

Observera att inskrivna, närvaroanmälda examensstuderande vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper betala terminsavgiften till öppna universitetet.

Varför finns det två avgifter?
- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.


Tilläggsinformation

Tina Martins, utbildningsplanerare

tina.martins@vaasankesayliopisto.fi, 044 7545781