Kurssit

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri (verkkokurssi), 5 op


Aika
12.10.2022 - 13.12.2022

Hinta
110.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatustiede
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
5.10.2022
Sisältö

Kurssi kuuluu kokonaisuuteen Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) HY, verkkokurssi, 25 op

Opintojaksolla keskitytään kasvatuksen, koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin välisten suhteiden tarkasteluun. Opiskelija tutustuu myös kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen monitieteisyyteen sekä tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin. Lisäksi opiskelija pohtii sitä, millaisia seurauksia erilaisilla teoreettisilla lähestymistavoilla on kasvatusta ja koulutusta koskevien tavoitteiden, rakenteiden, ongelmanasettelun ja ratkaisuyritysten kuten myös tutkimuskysymysten muodostumiselle.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Kurssi sopii kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville, kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Aikataulu

12.10.–13.12.2022

 • Intensiivisin opiskelu ja ohjaus sijoittuu ajalle ke 12.10.– ma 22.11.2022.
 • Ryhmätehtävä vk 44 (30.10. – 6.11.2022). Vahvista osallistumisesi Moodlessa viimeistään ke 26.10.2022.
 • Tehtäviä palautetaan kurssin edetessä. Esseen palautus viimeistään ma 22.11. TAI ti 13.12.2022.
 • Suoritustavat

 • Opintojakso suoritetaan luentokurssilla ja siihen sisältyvillä kirjallisilla tehtävillä. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luentokurssilla käsiteltyjen sisältöjen hallintaa.
 • Lisätiedot

 • Opintojakso sopii kaikille kasvatustieteiden opinnoista kiinnostuneille.
 • Oppimateriaalit

  • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013 (myös 2006 ja 2000 painokset käyvät). Kasvatussosiologia. Luvut 1–6. (saatavilla myös e-kirjana)
  • Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J.(toim.) 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset: Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.
  • Lisäksi opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa tieteellisistä aikakauslehdistä ja teoksista ajankohtaisia artikkeleita, esim. teoksesta Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (toim.). 2005. Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Osaamistavoitteet

  Opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, näkökulmia ja peruskäsitteitä.

  Kohderyhmä

  Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden kandiohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta.
  Opintojakso on pakollinen yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille.
  Opintojakso kuuluu yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan perusopintoihin.
  Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien/koulutusohjelmien opiskelijoille.

  Arviointimenetelmät ja -kriteerit

  0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen ryhmä- tai yksilötyöhön, jossa arvioidaan kuinka hyvin opiskelija tunnistaa kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen näkökulmia ja peruskäsitteitä.

  Opettaja

 • Eeva-Leena Onnismaa


 • Opetuskieli

 • suomi


Maksut


Yksittäisen jakson (5 op) hinta 110 €. (Vaasan kesäyliopiston maksu: 60 euroa + Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 €)

Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 
 

Lisätietoja


Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5783