Kurssit

Johdatus kasvatustieteisiin (verkkokurssi), 5 op


Aika
12.9.2022 - 23.10.2022

Hinta
110.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatustiede
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
5.9.2022
Sisältö

Kurssi kuuluu kokonaisuuteen Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) HY, verkkokurssi, 25 op

Kasvatustieteiden keskeiset sisällöt, tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kasvatustieteen historiaa ja kehityskulkuja sekä kasvatustieteen peruskäsitteitä. Hän tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja ja osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta.

Kurssi sopii kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville, kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Aikataulu

12.9.–23.10.2022

Luennot (verkko-opetus):

ma 12.9. & ke 14.9. klo 17-19.30

ma 19.9. & ke 21.9. klo 17-19.30

ma 26.9. & ke 28.9. klo 17-19.30

ma 3.10. & ke 5.10. klo 17-19.30

HUOM Luentoja ei tallenneta.

Luentopäiväkirjan palautuspäivä su 23.10. (tai 20.11. Jos palautat luentopäiväkirjan vasta toisessa erässä, luovut täydennysmahdollisuudesta).

Kurssin suoritustapa

 kirjallisuus ja verkkomateriaalit + oppimistehtävä ja työpaja verkossa (OT 115 h + R 20 h).

Esitiedot

ei vaadita edeltäviä opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
 - Tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
 - Tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
 - Tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja
 - Osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta.

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden kandiohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta.
Opintojakso on pakollinen yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille.
Opintojakso kuuluu yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan perusopintoihin.
Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien/koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opettaja 

Tiina Renko

Opetuskieli 

suomi

Arviointi

hyväksytty / täydennettävä / hylätty


Maksut


Yksittäisen jakson (5 op) hinta 110 €. (Vaasan kesäyliopiston maksu: 60 euroa + Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 €)

Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 
 

Lisätietoja


Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5783