Kurssit

Sustainable business (5 sp), 5 op


Aika
25.10.2022 - 13.12.2022

Ajankohdat:
ti: 17.00+-+18.30
Hinta
190.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Kansainvälinen markkinointi
Paikka
Nätbaserad kurs
Viimeinen ilmoittautuminen
6.3.2022
Sisältö

The aim is to enhance the participants' knowledge of sustainable development from a business perspective; among other, including ethics, environmental issues and social responsibility.
During the course we discuss ways in which a company can accommodate the demands for sustainability set by customers, authorities and other interest groups.
Simultaneously we take a pro-active stance, studying how new markets and competitive advantages can be gained through sustainability.

Undervisningsformer

Lectures and seminars in Zoom

Lärandemål och innehåll

After the course, the participant should be able to:

 - examine the concept of sustainable development from a business perspective

 - analyze the demands for sustainability that are set for the organization by different interest groups

 - demonstrate the industry and market specific prerequisites for sustainable business

Bedömningsgrunder

Students have to complete all required assignments and attend compulsory seminars and lectures.
Basic understanding of the course objectives should be shown in the written assignments.
Students should obtain at least 50 points or more for all assignments.

Tidtabell

Lectures and seminars in Zoom:

Tue 25.10 17:00-18:30 Session 1 Introduction
Tue 1.11 17:00-18:30 Session 2
Tue 8.11 17:00-18:30 Session 3
Tue 15.11 17:00-18:30 Session 4
Tue 22.11 17:00-18:30 Session 5
Tue 29.11 17:00-18:30 Session 6
Week 49 (day will announces later) 17:00-18:30 Session 7
Tue 13.12 17:00-18:30 Session 8 Wrap up

Lärare

PhD candidate Olga Dziubaniuk

Vitsordsskala

U-5

Undervisningsspråk

Engelska


Avgifter

Vasa sommarunis kursavgift 140 € + Öppna universitetets studieavgift 50 €
Varför finns det två avgifter?
- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.
Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift, men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

Mer information

Utbildningplanerare Kurmaeva Elvira
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
tel. 044 754 5783