Kurssit

Introduktion till marknadsföring, 5 op


Aika
4.12.2021 - 20.2.2022

Ajankohdat:
la: 18.00+-+20.00
Hinta
145.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Kansainvälinen markkinointi
Paikka
Online course
Viimeinen ilmoittautuminen
3.12.2021
Luennoitsija
Ramström Joachim
Sisältö


Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:


  • förklara och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring

  • analysera ett företags situation på marknaden med hjälp av teorier, modeller och verktyg inom marknadsföringsfältet

  • identifiera, analysera och planera strategier för ett företags kundrelationer, marknadskommunikation och konkurrenssituation
     

Innehåll
 

Målet med kursen är att introducera studenterna till marknadsföringens grundläggande begrepp, principer, teorier och modeller. Fokus ligger på att undersöka och diskutera kundens, kommunikationens och konkurrenssituationens centrala roller inom marknadsföring. Studenterna jobbar aktivt med olika verktyg för att analysera och förstå kundbeteende, kundrelationer, kommunikationsstrategier och konkurrensstrategier.

 

Kurslitteratur
 

Titel: Marknadsföringsboken Författare: Mossberg Lena och Malin Sundström Upplaga: 2011 Förläggare: Studentlitteratur ISBN: 978-91-44-05618-0


Titel: Principles of marketing (European Edition) Författare: Philip Kotler ... [et al.] Upplaga: 2017 (eller tidigare) Förläggare: Harlow: Pearson


Titel: Marknadsföring: teori, strategi och praktik Författare: Philip Kotler ... [et al.] Upplaga: 2017 (eller tidigare)


Övrigt material: Annat material enligt överenskommelse med examinatorn
 

Examination: inlämningsupgifter under kursens gång

Föreläsare: ED Joachim Ramström

 

Tidtabell och avgifter


Lö 4.12.2021 - Sö 20.2.2022

Avgift

145 €  + ÅAs terminsavgift (50e/ vår, 50e/höst)

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.
Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

Lisätiedot

Camilla Järf-Wartiovaara    
camilla.jarf@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5789