Kurssit

Brand Management, 5 sp, ÅA, 5 op


Aika
29.1.2024 - 26.5.2024

Hinta
145.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kansainvälinen markkinointi
Paikka
Online course
Viimeinen ilmoittautuminen
15.1.2024
Luennoitsija
Ramström Joachim
Sisältö

Lärare
Joachim Ramström (ED)


Lärandemål och allmänfärdigheter
• Understand and apply branding theories, principles, and strategies.
• Develop critical thinking and problem-solving skills for evaluating, developing, and managing local and international brands and their equity.
• Become competent and responsible team players, communicators, and leaders able to receive and give feedback.


Innehåll
Through a combination of theory, real-life cases, classroom discussions, and guest lectures by industry experts, this course offers a comprehensive study of branding. It aims to prepare you for brand management careers in various business contexts and industries. The course covers crucial aspects of branding, including brand strategy, identity, positioning, equity, and more. Working both individually and in groups, you will learn how to create and develop brands aligned with the company's mission and values, target audience, and marketplace situations. Additionally, the course explores effective brand communication strategies through media and public relations. By the end of the course, you will have a solid theoretical foundation and practical knowledge to carry out branding-related activities effectively and responsibly. This course replaces the course Branding and Market Communication that was offered in the previous year. Upon completion of this course, you can proceed to take Integrated Marketing Communications.


Tilläggsuppgifter
OBS! Kursen motsvarar kurserna
Branding and Market Communication och Marknadskommunikation


Undervisningsspråk
engelska


Nivå eller typ
Grund- och ämnesstudier


Studentens tidsanvändning och arbetsbelastning
5 sp motsvarar ca 135 h arbete. För 1 sp beräknar man ca 27 timmar (à 60 min.) Eget arbete: Ta del av introducerande undervisningsmaterial, gruppdiskussioner, inspelat material, självstudiematerial. Litteratursökning och -studier, skriftliga uppgifter och –examinationsuppgifter.


Examinationsformer
Skriftliga examinationsuppgifter, diskussioner och föreläsningar. Fortlöpande aktiviteter, aktivt deltagande.


Tidtabell och avgifter


Kursen ordnas  29.1-26.5.2024
Nätkurser med distansundervisning innehåller obligatoriska kurstillfällen i realtid via Zoom eller Teams på bestämda datum och klockslag (3 lektioner, tidtabellen meddelas senare).
Obs! Fungerande kamera och mikrofon krävs för deltagande. https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-universitetet/innan-anmalan/narundervisning-och-natkurser/

Avgift

145 €  + ÅAs terminsavgift (50e/ vår, 50e/höst)

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Observera att inskrivna, närvaroanmälda examensstuderande vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper betala terminsavgiften till öppna universitetet.

Varför finns det två avgifter?
- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.

Lisätiedot

Tina Martins
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi