Kurssit

Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen (4 op) TY, 4 op


Aika
17.4.2023 - 15.9.2023

Hinta
110.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Erityispedagogiikka
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
10.4.2023
Sisältö

Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen (4 op)  kurssi kuuluu kokonaisuuteen Erityispedagogiikan aineopinnot (TY) 35 op

Tavoitteet

Opiskelija:

 - tietää neurologisten kehityshäiriöiden ja vammaisuuden moninaisia yhteyksiä kehitykseen ja oppimiseen,

 - tuntee laaja-alaisten oppimisen haasteiden taustoja, selitysmalleja ja vaikeuksien päällekkäistymistä,

 - tuntee arviointiin, kuntoutukseen ja tukitoimiin liittyviä periaatteita ja käytäntöjä sekä

 - ymmärtää pedagogisen tuen merkityksen osana kuntoutusta.

Sisältö

 - erilaiset neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus

 - laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet elämänkaaren eri vaiheissa

 - yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat

 - haasteiden arviointi, kuntoutus ja tukitoimet

Suoritustavat

Moodletentti, Harjoitustehtävä

Harjoitustehtävässä opiskelija lukee teoksen opettajan antamasta kirjallisuuslistasta ja osallistuu sen pohjalta pienryhmäopetukseen tai verkkotyöskentelyyn. 

Aikataulu ja toteutustavat

Luentotallenteet, Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 6 t

Viikot 16–18   Itsenäinen opiskelu (luentotallenteet ja kirjallisuus)
Viikko 19        Moodletentti 10.5. klo 17.30–12.5.2023 klo 17.30 (avoinna 2 vrk)
Viikko 20        Itsenäinen opiskelu ja kirjallisuustehtävän palautus 19.5.2023 mennessä.
Viikko 21        Opintoryhmä
Viikko 22        Opintoryhmä
Viikko 23        Moodletentti 7.6. klo 17.30–9.6.2023 klo 17.30 (avoinna 2 vrk)
Viikko 37        Moodletentti 13.9. klo 17.30–15.9.2023 klo 17.30 (avoinna 2 vrk, alustava ajankohta)

Arviointi

Tentti 0–5, Harjoitustehtävä hyväksytty–hylätty

Oppimateriaali

Luentojen lisäksi tentitään soveltuvin osin:
1. Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M., Ylinen, A. (toim.) 2016. Kuntoutuminen. Duodecim.
2. Kaski, M., Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H. 2012 tai 2013. Kehitysvammaisuus. Porvoo: WSOY.
3. Pihko, H., Haataja, L., Rantala, H. (toim.) 2018. (painokset 1–3.) Lastenneurologia. Duodecim.
Lisäksi opettajan ohjeistama muu materiaali.

Harjoitustehtävää varten luettava materiaali valitaan opiskeluoppaassa ilmoitettavasta kirjallisuuslistasta.

Maksut


  • Kurssin hinta: 110 € (Opintomaksuun sisältyy Turun avoimen yliopiston maksu 40 € ja Vaasan kesäyliopiston maksu 70 €)

    Turun avoimen yliopiston hallintomaksu maksetaan opintojen alkaessa, saat ohjeistuksen kesäyliopistosta noin viikkoa ennen opintojakson alkua.

  • Voit maksaa Vaasan kesäyliopiston kurssimaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja


koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780