Kurssit

Kielen ja kommunikaation tukeminen (4 op) TY, 4 op


Aika
1.9.2023 - 31.12.2024

Hinta
110.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Erityispedagogiikka
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
25.8.2023
Sisältö

Kielen ja kommunikaation tukeminen (4 op) kurssi kuuluu kokonaisuuteen Erityispedagogiikan aineopinnot (TY) 35 op

Tavoitteet

Opiskelija:

 - tietää kielen ja kommunikaation tyypillisen kehityksen haasteiden arvioinnin perustana,
 - ymmärtää kielen merkityksen lapsen kehityksessä ja oppimisessa,
 - tunnistaa kielen ja kommunikaation kehitykseen vaikuttavia riskitekijöitä ja
 - tuntee kielen ja kommunikaation poikkeamia sekä niiden taustoja, arviointia, kuntoutusta ja tukitoimia.  

Sisältö

 - tyypillinen kielen kehitys
 - poikkeava kielen ja kommunikaation kehitys ja sen taustat
 - arviointi, kuntoutus ja tukitoimet
 - pedagoginen tuki
 - selkokieli
 - AAC-menetelmät

Suoritustavat 

Moodletentti, Kirjallinen ennakkotehtävä

Aikataulu ja toteutustavat 

Luento-opetus/Luentotallenteet 16 t, Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 3–6 t

Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

HUOM Luennoille voi osallistua etäyhteydellä Zoomissa ja osa luennoista tulee kuunneltavaksi vain luentotallenteina. 

Muutokset mahdollisia

Arviointi

Hyväksytty–hylätty

Oppimateriaali

Ennakkotehtävä

1. Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S. & Ukkola, S. (toim.) 2020. Lapsen kielenkehitys:vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. Jyväskylä: PS-kustannus. (opintojakson alussa ilmoitettavat osat)

2. Muu mahdollinen opettajan ohjeistama materiaali.

Luentojen lisäksi tentitään:

Korpilahti, P., Aaltonen, O. & Laine, M. (toim.) 2010. Kieli ja aivot. Helsinki, Art-Print. (opintojakson alussa ilmoitettavat osat).

Huuhtanen, K. (toim.) 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Oppimateriaalikeskus Opike.

Käypä hoito -suositus Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret), https://www.kaypahoito.fi/hoi50085

Pihko, H., Haataja, L., Rantala, H. (toim.) 2018 (painokset 1-3). Lastenneurologia. Duodecim. (kappale 3, Puheen ja kielen kehityksen häiriöt) 

Muu mahdollinen opettajan ohjeistama materiaali.


Maksut


  • Kurssin hinta: 110 € (Opintomaksuun sisältyy Turun avoimen yliopiston maksu 40 € ja Vaasan kesäyliopiston maksu 70 €)

    Turun avoimen yliopiston hallintomaksu maksetaan opintojen alkaessa, saat ohjeistuksen kesäyliopistosta noin viikkoa ennen opintojakson alkua.

  • Voit maksaa Vaasan kesäyliopiston kurssimaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja


koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780