Kurssit

Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat (4 op) TY, 4 op


Aika
1.9.2023 - 28.6.2024

Hinta
110.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Erityispedagogiikka
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
31.8.2024
Sisältö

Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat (4 op) kuuluu kokonaisuuteen Erityispedagogiikan aineopinnot (TY) 35 op

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen historian ilmiöitä niiden yhteiskunnallis-historiallisissa yhteyksissään. Opiskelija huomaa, miten ilmiöiden tulkinnat muuttuvat ajassa. Opiskelija hahmottaa muutosta ja pysyvyyttä sekä niiden välisiä jännitteitä.

Sisältö

- historiatietoisuuden, historiakulttuurin ja historiapolitiikan käsitteet
- lapsuus ja perhe historiallisina ilmiöinä
- koulutuksen merkitykset ja tulkinnat eri aikoina
- aikuiskasvatuksen historia
- kasvatusaatteiden historia
- erityiskasvatuksen ja erityisopetuksen historia
- koulutuksen sukupuolittuneiden käytäntöjen historia

Suoritustavat

Oppimispäiväkirja, Artikkelireferaatti   

Aikataulu ja toteutustavat

Luentotallenteet, Pienryhmäopetus/Verkko-opetus 6 t

Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Muutokset mahdollisia

Arviointi

Oppimispäiväkirja 0–5, Artikkelireferaatti hyväksytty–hylätty

Opintomateriaali:

Oheislukemisto ilmoitetaan opiskeluoppaassa.

Maksut


Kurssin hinta: 110 € (Opintomaksuun sisältyy Turun avoimen yliopiston maksu 40 € ja Vaasan kesäyliopiston maksu 70 €)
  • Turun avoimen yliopiston hallintomaksu maksetaan opintojen alkaessa, saat ohjeistuksen kesäyliopistosta noin viikkoa ennen opintojakson alkua.
Voit maksaa Vaasan kesäyliopiston kurssimaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja


koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780