Kurssit

ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen, 5 op


Aika
1.5.2020 - 29.5.2020

Hinta
125.00 €
Hintaan sisältyy avoimen yliopiston perimä opintomaksu 75.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Erityispedagogiikka
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
1.5.2020
Luennoitsija
Erja Honkamaa
Sisältö

 - portaittainen tuki oppimisessa
 - näyttöön perustuvat tuen periaatteet
 - yksilöllisen tuen keinot
 - ryhmässä toteutettava tuki
 - eriyttäminen
 - yksilöllistäminen
 - joustava ryhmittely

Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettusi

 - ymmärrät portaittaisten tuen mallien perustelut ja tausta-ajattelun
 - tunnet näyttöön perustuvat tuen periaatteet oppimisen ongelmissa
 - osaat käsitteellistää kohdennettua oppimisen tukea interventiona
 - tunnet joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia

Opiskelutapa

 - Verkkotentti (erillinen ilmoittautuminen; toteutus Moodlessa sen omalla verkkotentti-kurssialueella) TAI

 - Verkkotehtävä (ohjeet ja tehtävänanto Moodlessa)

Oppimateriaalit (Lähteiden saatavuutta on tuettu Moodlessa)

1. Björn, P., Savolainen, H. & Jahnukainen, M. 2017. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki – erityisopetusta, ohjausta ja suunnitelmallista yhteistyötä. Teoksessa S. Puukari, K. Lappalainen & M. Kuorelahti (toim.) Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus, 47–
63. Tulossa myös e-kirjana.
2. Cook, B., Tankersley, M., Cook, L. & Landrum, T. 2008. Evidence-Based Practices in Special Education: Some Practical Considerations.
Intervention in School and Clinic 44 (2), 69–75. Saatavilla verkossa.
3. Cook, B., Tankersley, M. & Harjusola-Webb, S. 2008. Evidence-Based Special Education and Professional Wisdom: Putting It All Together.
Intervention in School and Clinic 44 (2), 105–111. Saatavilla verkossa.
4. Dowker, A. 2004. What Works for Children with Mathematical Difficulties? Research Report RR554. London: Department for Education
and Skills. Saatavilla verkossa.
5. Epstein, M., Atkins, M., Cullinan, D., Kutash, K. & Weaver, R. 2008. Reducing Behavior Problems in the Elementary School Classroom: A
Practice Guide (NCEE #2008-012). Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education
Sciences, U.S. Department of Education. Saatavilla verkossa.
6. Fuchs, D. & Fuchs, L. 2006. Introduction to Response to Intervention: What, why, and how valid is it? Reading Research Quarterly 41 (1), 93–99.
Saatavilla verkossa.
7. Fuchs, L. S., Fuchs, D., Powell, S. R., Seethaler, P. M., Cirino, P. T. & Fletcher, J. M. 2008. Intensive intervention for students with mathematics
disabilities: Seven principles of effective practice. Learning Disability Quarterly 31 (2), 79–92. Saatavilla verkossa.
8. Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H. & Vainikainen, M.-P. (toim.) 2015. Erityisopetuksesta oppimisen ja koulun käynnin tukeen. Helsinki:
Suomen kasvatustieteellinen seura Fera.
9. Kairaluoma, L. 2014. Sujuvaksi lukijaksi. Lukemisvaikeuksien arvioinnista kohti näyttöön perustuvia interventioita. Jyväskylä Studies in Education,
Psychology and Social Research 494. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (Sivut 9–31.) Saatavilla verkossa.
10. Koivikko, M. & Autti-Rämö, I. 2006. Mitä on kehitysvammaisen hyvä kuntoutus? Duodecim 122, 1907–1912. Saatavilla verkossa.
11. Koskentausta, T., Sauna-Aho, O. & Varkila-Saukkola, L. 2013. Autististen lasten ja nuorten hoito ja kuntoutus, Suomen Lääkärilehti 68 (8), 587–592.Saatavilla verkossa.
12. Landrum, D. & McDuffie, A. 2010. Learning Styles in the Age of Differentiated Instruction. Exceptionality 18, 6–17. Saatavilla verkossa.
13. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014
14. Vaughn, S., Wanzek, J., Murray, C. S. & Roberts, G. 2012. Intensive interventions for students struggling in reading and mathematics: A
practice guide. Portsmouth, NH: RMC Research Corporation, Center on
Instruction. Saatavilla verkossa.
15. Watts-Taffe, S., Laster, P., Broach, L., Marinak, B., Connor McDonald C. & Walker-Dalhouse, D. 2012. Differentiated Instruction: Making Informed
Teacher Decisions. The Reading Teacher 66 (4), 303–314. Saatavilla verkossa.

Maksut


ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op): 125 € 

Vaasan kesäyliopiston kurssimaksu 75 € + JY-maksu 50 € (10€/opintopiste)

Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 
 

Lisätietoja


Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5783