Kurssit

ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa, 5 op


Aika
1.4.2020 - 30.4.2020

Hinta
125.00 €
Hintaan sisältyy avoimen yliopiston perimä opintomaksu 75.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Erityispedagogiikka
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
1.4.2020
Luennoitsija
Erja Honkamaa
Sisältö

 - oppimisvaikeudet
 - tarkkaavuuden ja toiminn
 - käytöshäiriöt
 - kehitysvammaisuus
 - kielen kehityksen vaikeudet
 - autismin kirjo
 - arviointi yksilöllisten haasteiden tunnistamisessa ja tukemisessa
 - arvioinnin tavoitteet

Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettusi

 - tunnet erityyppisten oppimisen ongelmien keskeiset piirteet ja ongelmien syytaustat
 - ymmärrät erityisvaikeuksien luonteen osana taitojen ja
oppimisedellytysten yksilöllistä vaihtelua
 - tunnet erilaiset arvioinnin tavoitteet ja arviointitavat sekä arvioinnin roolin oppimisen ja opetuksen tukena

Opiskelutapa

Ryhmäsuoritus tuutoriryhmässä ja oppimistehtävä

Oppimateriaalit (Lähteiden saatavuutta on tuettu Moodlessa)

1. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, lapset ja nuoret). 2017/2019. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä.
Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (soveltuvin osin)
2. Aro, M., Aro, T., Koponen, T. & Viholainen, H. 2012. Oppimisvaikeudet. Teoksessa M. Jahnukainen (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino, 299–332. Saatavana myös e-kirjana.
3. Geary, D. 2011. Consequences, Characteristics, and Causes of Mathematical Learning Disabilities and Persistent Low Achievement in
Mathematics. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 32 (3), 250–263. Saatavilla verkossa.
4. Heikkinen, E. Ukkola, S., Leppänen, P. H. T. & Kunnari, S. 2016.Kielellinen erityisvaikeus - ei pelkästään kielellisten taitojen ongelma. Puhe ja kieli 1, 45–56. Saatavilla verkossa.
5. Kielellinen erityisvaikeus. 2017. Käypä hoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (soveltuvin osin) Saatavilla verkossa.
6. Kokkonen, J., Salonen, J. & Mykkänen, S. 2013. Lasten kuulovikojen seulonta. Suomen Lääkärilehti 35, 2119–2122. Saatavilla verkossa
7. Lebeer, J., Birta-Szekely, N., Demeter, K., Bohacs, K., Candeias, A., Sönnesyn, G., Partanen, P. & Dawson, L. 2011. Re-assessing the current assessment practice of children with special education needs in Europe. School Psychology International 33 (1), 69–92. Saatavilla verkossa.
8. Moilanen, I., Mattila, M.-L., Loukusa, S. & Kielinen, M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 128 (14), 1453–62. Saatavilla verkossa.
9. Niilo Mäki Instituutti. 2017. LukiMat - Oppimisen arviointi (soveltuvin osin)
10. Närhi, V. & Klenberg, L. 2010. ADHD - Tutkimuksellinen mysteeri, käytännössä kaikille tuttu. NMI-Bulletin 20 (3), 29–38. Saatavilla verkossa.
11. Räsänen, P. 2012. Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim 128 (11), 1168–1177. Saatavilla verkossa.
12. Sointu, E. 2014. Multi-informant Assessment of Behavioral and Emotional Strengths. Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto. (sivut 3–13) Saatavilla verkossa.
13. YLE. 2013. Teemareportaasi: Kun oppiminen ei suju. http://areena.yle.fi/1-1992758
14. Äikäs, A. 2012. Toiselta asteelta eteenpäin. Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä. Publications of the University of Eastern Finland: Dissertations in Education, Humanities and Theology. (sivut 12–18) Saatavilla verkossa.

Maksut


ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op) jakso: 125 € 

Vaasan kesäyliopiston kurssimaksu 75 € + JY-maksu 50 € (10€/opintopiste)

Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 
 

Lisätietoja


Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5783