Kurssit

ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot, 5 op


Aika
7.1.2020 - 28.2.2020

Hinta
125.00 €
Hintaan sisältyy avoimen yliopiston perimä opintomaksu 75.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Erityispedagogiikka
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
7.1.2020
Luennoitsija
Erja Honkamaa
Sisältö

erityiskasvatuksen toimintaympäristöt, tukijärjestelmät, lainsäädäntö, yhteistyöverkostot

Osaamistavoitteet/ Opintojakson suoritettuasi osaat

 - kuvailla erilaisia erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä
 - jäsentää yhteistyöverkostoja
 - tunnistaa tukijärjestelmät ihmisen elämänkulun eri vaiheissa
 - löytää keskeistä tukijärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä

Opiskelutapa

Ryhmäsuoritus tuutoriryhmässä ja oppimistehtävä

Oppimateriaalit (Lähteiden saatavuutta on tuettu Moodlessa)

 - Lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa 2012 M. Jahnukainen (toim.) Helsinki. Vastapaino. (soveltuvin osin). Johdanto-luku s. 15–54 sekä väh. 2
muuta lukua oppimistehtävän teemoihin liittyen. On luettavissa myös e-kirjana (ohjeet Moodlesta)
 - Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkaisemassa. 2. painos. Jyväskylä: PS-kustannus. On luettavissa myös e-kirjana (ohjeet Moodlesta)
 - Vähintään kaksi erityispedagogiikan alan väitöskirjaa oppimistehtävän teemoihin liittyen (vinkkejä Moodlesta)
 - Finlex verkkosivut (http://www.finlex.fi): tutustu esim. vierailukäyntiesi näkökulmasta keskeiseen lainsäädäntöön

Maksut


ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op) jakso: 125 € 

Vaasan kesäyliopiston kurssimaksu 75 € + JY-maksu 50 € (10€/opintopiste)

Voit maksaa maksun kokonaisuudessa verkkomaksuna ilmoittautuessasi tai laskulla kahdessa erässä, jolloin laskut lähetetään postitse ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen (tässä tapauksessa voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen). 
 

Lisätietoja


Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5783