Kurssit

Reading and writing skills in English (ayKENG9112) VY, 3 op


Aika
11.5.2019 - 15.6.2019

Ajankohdat:
pe: 16.45-20.00
la: 10.15-13.30
Hinta
95.00 €

Kurssitiedot

Oppiaine
Englannin kieli
Paikka
Vaasan yliopisto
Viimeinen ilmoittautuminen
12.5.2019
Luennoitsija
FM Harri Salovaara
Sisältö

Learning outcomes, students will be able to:

- understand professional and academic texts from a range of relevant topics in their own field and assess and evaluate them
- summarise the texts and write commentaries in the appropriate style
- write coherent and convincing, reader friendly professional documents
- adopt and activate vocabulary from texts related to their field

Content:

This course provides a foundation in working life English, specifically in English for academic and specific purposes, which includes using academic vocabulary, specific business terminology, and active class discussions, to bring students’ English language skills to an advanced level. It aims to build students’ competence in English with a specific focus on the topics of their field. The students practice reading skills in English using different reading techniques (skimming, scanning, predicting, etc.). This course gives students practice in reading academic texts, exposing them to topics and vocabulary closely related to their area of study and aims to enhance students’ skills of comprehending and analyzing texts in relevant genres for working life and academic contexts. This course also prepares students for academic writing style. 

Credits: 3 ECTS
Prior studies: Finnish upper secondary school English studies, or similar skills.
Aim: B2-C2
Teaching: 20 hours in class.
Completion: Mandatory class attendance, active participation, completion of final examination.
Literature: Course booklet and other material provided by teacher. 
Evaluation: 1-5 / failed.  

Englannin kielen kirjallinen taito 

Osaamistavoite ja opintojakson sisältö:
Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida talouselämän alan sekä liikealan tekstejä ja tuntee alan keskeisen sanaston. Opiskelija tunnistaa syy- ja seuraussuhteita, sekä tunnistaa ja osaa käyttää sidossanoja. Opiskelija osaa laatia yhteenvetoja ja osaa argumentoida. Opiskelija osaa etsiä informaatiota ja erottaa kielen eri rekisterit.

Luetaan ja analysoidaan erilaisia tekstejä erilaisia tekniikoita (silmäily, selailu, ennakointi) käyttäen. Kehitetään ammattialan sanavarastoa sekä sille luonteenomaisten ja tyypillisten rakenteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan akateemisten artikkeleiden tiivistelmien kirjoittamista sekä arkikielisten tekstien muokkauksta viralliseksi tyyliksi.

Edeltävä opinnot: Lukion englannin kielen oppimäärä tai vastaavat taidot.
Opintojakson tavoite: B2-C2
Opetus: 20 tuntia harjoituksia. 
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, tentti ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Materiaali:  Opetusmoniste.
Arviointi: Asteikko 1-5 / hylätty.

Aikataulu ja paikka


Lauantai 11. 05.2019 10.15 – 13.30 C209/Tervahovi, Vaasan Yliopisto
Lauantai  25.05.2019 10.15 – 13.30 C209/Tervahovi, Vaasan Yliopisto
Perjantai 31.05.2019 16.45 – 20.00 C209/Tervahovi, Vaasan Yliopisto
Perjantai 07.06.2019 16.45 – 20.00 C209/Tervahovi, Vaasan Yliopisto
Lauantai 15.06.2019 10.15 – 13.30 C209/Tervahovi, Vaasan Yliopisto

Opettaja

FM Harri Salovaara

Maksut


Kesäyliopiston kurssimaksu 65e + VY-maksu 30e

Kesäyliopisto perii opetuksesta kurssikohtaisen maksun sekä kurssikohtaisen VY-maksun.Tämä VY-maksu on VY-suoritusten kirjaamisesta yms. hallintokuluista perittävä maksu. Se ei liity millään tavalla VY:n opiskelijoiden VY:lle maksamiin maksuihin. VY-maksun suuruus on määritelty 1.8.2018 voimaan tulevan yliopistojen uuden maksuasetuksen mukaisesti.

Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Huom! Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat tiedustella puoltomahdollisuutta opintoihin, lisätietoja saat oman koulutusalasi omaohjaajalta.

Lisätietoja


Vaasan kesäyliopisto
Camilla Järf-Wartiovaara
camilla.jarf@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5789