Kurser

Mikä on ikääntyvien yliopisto?


Tidpunkt
1.1.2019 - 31.12.2019

Kursinformation

Ämne
Info
Utrymme
Toimipaikka avoin
Föreläsare
Opettaja Avoin
Innehåll

Mikä on ikääntyvien yliopisto?

Ikääntyvien yliopisto on avoimen yliopiston erityismuoto, joka tarjoaa ajankohtaista ja mielenkiintoista tutkimustietoa korkeatasoisten, keskustelua herättävien luentojen muodossa ikäihmisiä kiinnostavilta alueilta. Ikääntyvien yliopiston kansainvälinen nimi on "University of the Third Age", "Kolmannen iän yliopisto".

Tavoitteena:
on tarjota ikäihmisille mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistolliseen opiskeluun ilman arvosana- tai muita suoritusvelvoitteita. Muina tärkeinä tavoitteina on persoonallisuuden ja maailmankuvan avartaminen, vireyden ja itsetunnon kohottaminen, koulutuksellisen tasa-arvon ja omien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä sosiaalisten kontaktien ylläpitäminen ja luominen.

Kuka voi opiskella?
Toiminta on avointa kaikille riippumatta pohjakoulutuksesta tai ammattitaustasta. Opiskelumahdollisuus on suunnattu erityisesti ikäihmisille, mutta ikärajoja osallistumisille ei aseteta. Toivomme toimintaan myös vanhustyössä mukana olevia henkilöitä sekä vanhenemisen tutkijoita ja muita elinikäisestä oppimisesta kiinnostuneita henkilöitä.

Mitä ja miten opiskellaan?
Ikäihmisten yliopiston ohjelma pyritään suunnittelemaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Ikäihmisten yliopistotoiminnan lähtökohtana aiheiden valinnassa ja toiminnassa on tieteellisyys. Toiminnan suunnittelusta ja organisoinnista vastaavat Vaasan kesäyliopisto, Vaasa-opisto sekä Vaasan yliopiston avoin yliopisto.

Vaasan ikäihmisten yliopiston:
toimintamuotona ovat yleisöluennot, jotka liittyvät yhteiseen teemaan. Luennot toteutetaan lukukausittain kokonaisuuksina. Ikäihmisten yliopiston opiskelumuotoina voivat olla myös erilaiset seminaarit, joissa keskustellaan käsillä olevasta aiheesta, tehdään kirjoitelmia ja pienimuotoisia tutkielmia sekä opinto- ja tutustumismatkoja. Opetukseen ei liity kuulusteluja eikä tenttejä.

Ilmoittautuminen ja maksut:  Ilmoittautuminen tapahtuu joko sähköisesti kesäyliopiston verkkosivuilla tai lukukausittain luentojen alkamisen yhteydessä. Koko luentosarjan osallistumismaksu on 30 euroa. Lasku tulee kotiin postitse. Vaasan yliopiston opiskelijoille luennot ovat maksuttomia opiskelijakortilla.