Kurser

Svenska sommarkurs 3 - Swedish Summer Course 3


Tidpunkt
12.9.2023 - 9.11.2023

Tidpunkter:
ti: 17.00+-+18.30
to: 17.00+-+18.30
Pris
125.00 €

Kursinformation

Ämne
Svenska
Utrymme
Nätbaserad kurs
Sista anmälningsdatum
11.9.2023
Föreläsare
Väätänen Timo
Innehåll

Kursen kommer att vara 100% på nätet: med virtuellt klassrum i Zoom, hemläxor och feedback från läraren i Google Classroom. Kursens mål är att ge alla deltagare möjlighet att lära sig svenska oavsett var man bor, i gott och motiverat sällskap och under ledning av en professionell lärare.
Kursdeltagarna får ett välkomstbrev med alla instruktioner per e-post en vecka före kursstart.

Course will be 100% online: virtual classes on Zoom-platform, homework and teacher’s feedback in Google Classroom. The target of the course is to give opportunity to everyone to study Swedish from any location. Participants will study language in good, motivated class team and with professional teacher´s support for best results.
Students will get instructions and more information by email week before the course starts.

En kurs för personer, som redan kan svenska, men vill lära sig mera och fördjupa sina kunskaper i språket.

Kursbeskrivning

Under kursens gång har deltagaren möjlighet att bredda sin vokabulär i vardagliga ämnen och även bekanta sig med nya teman: att diskutera ämnen som berör familjeliv, språk, natur, historia och geografi och annat aktuellt och intressant.

Du får bland annat lära dig:
 - att delta i diskussioner på arbetsplatsen eller fritiden
 - att beskriva ett händelseförlopp, berätta om en film eller en novell
 - att förstå vardagliga samtal och diskutera per telefon
 - mer om det finska samhället och landets kultur, även de svenska traditionerna
 - att kommunicera per e-post

Deltagaren har möjlighet att befästa och fördjupa sina kunskaper i svensk grammatik – lära sig mera om konjunktioner, pronomen, huvudsats och bisats, adjektivets och substantivets former, den passiva formen av verb m.m. Skrivövningar hålls i klassen och även hemläxor ges.  

Kursens mål

A2.2 –> B1.1 (ladda ner nivåskalan för spåkkunskaper)

Efter kursen kan deltagaren använda svenska språket i vardagssituationer – hemma, på arbetsplatsen och i butiken, svara i telefon och på e-post, samt berätta om sitt liv och diskutera vardagliga ämnen flytande.

Målgrupp

Kursen är riktad till personer, vars språknivå är A2.2. Kursen passar också för personer som redan pratar och förstår svenska, men som vill förbättra kunskaperna i grammatik och uttal, bredda ordförrådet och känna sig mera säker i att använda det svenska språket i olika situationer.

Studiematerial

Vi ses! Svenska för nybörjare Marit Keränen, Camilla Lindroos & Katja Peltola (avsnitt 9-12)

Tidpunkt & Pris


5.9.-9.11.2023 online lektioner i Zoom enligt följande (sammanlagt 36  timmar):

ti        12.9.  kl. 17.00-18.30
to       14.9.  kl. 17.00-18.30

ti        19.9.  kl. 17.00-18.30
to       21.9.  kl. 17.00-18.30

ti        26.9.  kl. 17.00-18.30
to       28.9.  kl. 17.00-18.30

ti        3.10.  kl. 17.00-18.30
to       5.10.  kl. 17.00-18.30

ti        10.10.  kl. 17.00-18.30
to       12.10.  kl. 17.00-18.30

ti        17.10.  kl. 17.00-18.30
to       19.10.  kl. 17.00-18.30

ti        24.10.  kl. 17.00-18.30
to       26.10.  kl. 17.00-18.30

ti        31.10.  kl. 17.00-18.30
to         2.11.  kl. 17.00-18.30

ti          7.11.  kl. 17.00-18.30
to         9.11.  kl. 17.00-18.30

Pris

125 €
You can now pay the course fee online after the registration. The fee can be paid through any Finnish online bank service or with a credit card.
The course fee can also be paid by an employer or another party, in which case the Summer University will send an invoice to the payer. In this case you can skip the online payment by closing the web browser.

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

For this course you can use a sport and culture benefit your employer has provided. We accept
 - 
ePassi Mobile Pay or
 - 
Edenred Mobile Pay.
 
The payment will be done according to the service providers directions when you have received the invoice by email. Please let us now during your registration if you are planning to use a sport and culture benefit ePassi tai Edenred and don’t pay the course fee online during your registration. For more information please contact us: elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi

Denna kurs kan betalas med kulturförmånsedlar som beviljas av arbetsgivaren. Vi godkänner betalning med följande kultursedlar:
 -ePassi eller
 -Edenred 

Betalningen utförs enligt tjänsteleverantörens anvisningar först när du får en e-faktura från Vasa sommaruniversitet per mejl. 

Meddela i rutan för tilläggsinformation om du ämnar betala kursavgiften med ePassi eller Edenred-kultursedlar. Kontakta oss för mer information: elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi

Tilläggsinformation


utbildningskoordinator Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780