Kurser

 

Svenska sommarkurs 2 - Swedish Summer Course 2


Tidpunkt
2.6.2020 - 25.6.2020

Tidpunkter:
ti: 17.00-20.15
to: 17.00-20.15
Pris
95.00 €

Kursinformation

Ämne
Svenska
Utrymme
Vasa universitet (exakt plats kommer att meddelas senare)
Sista anmälningsdatum
1.6.2020
Föreläsare
Hanna Lähdesluoma
Innehåll

Kursen kommer att vara 100% på nätet: med virtuellt klassrum i Zoom, hemläxor och feedback från läraren i Google Classroom. Kursens mål är att ge alla deltagare möjlighet att lära sig svenska oavsett var man bor, i gott och motiverat sällskap och under ledning av en professionell lärare.
Kursdeltagarna får ett välkomstbrev med alla instruktioner per e-post en vecka före kursstart.

Course will be 100% online: virtual classes on Zoom-platform, homework and teacher’s feedback in Google Classroom. The target of the course is to give opportunity to everyone to study Swedish from any location. Participants will study language in good, motivated class team and with professional teacher´s support for best results.
Students will get instructions and more information by email week before the course starts.

Kursbeskrivning

En intensiv och intressant kurs i svenska för dig som kan lite svenska och gärna lär sig mera under sommaren.  Kursens tema är vardagliga situationer – hemma med familjen, på kafé eller restaraung, hos vänner, i affären, på torget, på hotell o.s.v. Deltagaren  övar att uttrycka sig i dessa situationer, får kunskap om vad kan man fråga och hur kan man svara och berätta om saker.

Den andra tyngpunkten i kursen ligger på grammatiken. Deltagaren lär sig ordningstal, ordföljd i huvud- och bisatser, adjektivens komparativ- och superlativformer, rumsadverb med mera.

Under kursen läser vi och skriver på svenska, övar grammatiken och gör hemläxor. Vi lyssnar på svenska, övar uttalet och arbetar i par och mindre grupper.     

Kursens mål

A1.3 –> A2.1 (ladda ner nivåskalan för spåkkunskaper

Efter kursen kan deltagaren ta del av vardagskonversationer hemma eller på arbetsplatsen, med vänner, i affären eller på resa.

Målgrupp

Kursen är riktad till dig som har grundkunskaper, men som vill förbättra din svenska och bredda ditt ordförråd.

Studiematerial

Vi ses! Svenska för nybörjare Marit Keränen, Camilla Lindroos & Katja Peltola (avsnitt 5-8)

OBS! Vi rekommenderar att alla deltagare skaffar kursboken i förväg och att man ordnar en arbetsplats hemma, där man kan koncentrera sig och lära sig utan att bli avbruten.
FYI We recommend to all students to get course books in advance and prepare your working place at home, where you can concentrate on study without disturbance.

Tidpunkt & Pris


2.6.-25.6.2020 (sammanlagt 40 timmar, varav 8 timmar självständigt arbete enligt lärarens anvisningar och uppgifter) enligt följande:

ti      2.6.  kl. 17.00-20.15
to     4.6.  kl. 17.00-20.15

ti      9.6.  kl. 17.00-20.15
to     11.6.  kl. 17.00-20.15

ti      16.6.  kl. 17.00-20.15
to     18.6.  kl. 17.00-20.15

ti      23.6.  kl. 17.00-20.15
to     25.6.  kl. 17.00-20.15

Pris

95€
Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Obs! Kursdeltagarna får ett välkomstbrev per e-post en vecka före kursstart!

Tilläggsinformation


Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5783