Kurser

Svenska sommarkurs 2 - Swedish Summer Course 2


Tidpunkt
7.8.2023 - 31.8.2023

Tidpunkter:
ma: 17.00+-+19.30
ti: 17.00+-+19.30
to: 17.00+-+19.30
Pris
125.00 €

Kursinformation

Ämne
Svenska
Utrymme
Online course
Sista anmälningsdatum
13.8.2023
Föreläsare
Slotte Ritva
Innehåll

Kursen kommer att vara 100% på nätet: med virtuellt klassrum i Zoom, hemläxor och feedback från läraren i Google Classroom. Kursens mål är att ge alla deltagare möjlighet att lära sig svenska oavsett var man bor, i gott och motiverat sällskap och under ledning av en professionell lärare.
Kursdeltagarna får ett välkomstbrev med alla instruktioner per e-post en vecka före kursstart.

Course will be 100% online: virtual classes on Zoom-platform, homework and teacher’s feedback in Google Classroom. The target of the course is to give opportunity to everyone to study Swedish from any location. Participants will study language in good, motivated class team and with professional teacher´s support for best results.
Students will get instructions and more information by email week before the course starts.

Kursbeskrivning

En intensiv och intressant kurs i svenska för dig som kan lite svenska och gärna lär sig mera under sommaren.  Kursens tema är vardagliga situationer – hemma med familjen, på kafé eller restaraung, hos vänner, i affären, på torget, på hotell o.s.v. Deltagaren  övar att uttrycka sig i dessa situationer, får kunskap om vad kan man fråga och hur kan man svara och berätta om saker.

Den andra tyngpunkten i kursen ligger på grammatiken. Deltagaren lär sig ordningstal, ordföljd i huvud- och bisatser, adjektivens komparativ- och superlativformer, rumsadverb med mera.

Under kursen läser vi och skriver på svenska, övar grammatiken och gör hemläxor. Vi lyssnar på svenska, övar uttalet och arbetar i par och mindre grupper.     

Kursens mål

A1.3 –> A2.1 (ladda ner nivåskalan för spåkkunskaper

Efter kursen kan deltagaren ta del av vardagskonversationer hemma eller på arbetsplatsen, med vänner, i affären eller på resa.

Målgrupp

Kursen är riktad till dig som har grundkunskaper, men som vill förbättra din svenska och bredda ditt ordförråd.

Studiematerial

Vi ses! Svenska för nybörjare Marit Keränen, Camilla Lindroos & Katja Peltola (avsnitt 5-8)
OBS! Vi rekommenderar att alla deltagare skaffar kursboken i förväg och att man ordnar en arbetsplats hemma, där man kan koncentrera sig och lära sig utan att bli avbruten.
FYI We recommend to all students to get course books in advance and prepare your working place at home, where you can concentrate on study without disturbance.

Tidpunkt & Pris


7.8.-31.8.2023 online lektioner i Zoom enligt följande

mån   7.8.  kl. 17.00-19.30
ti         8.8. kl. 17.00-19.30  
to      10.8. kl. 17.00-19.30

mån   14.8.  kl. 17.00-19.30
ti        15.8. kl. 17.00-19.30  
to       17.8. kl. 17.00-19.30

mån   21.8.  kl. 17.00-19.30
ti        22.8. kl. 17.00-19.30  
to       24.8. kl. 17.00-19.30

mån   28.8.  kl. 17.00-19.30
ti        29.8. kl. 17.00-19.30  
to       31.8. kl. 17.00-19.30

Plats

Kursen kommer att vara 100% på nätet: med virtuellt klassrum i Zoom, hemläxor och feedback från läraren i Google Classroom.

Pris

125 €
You can now pay the course fee online after the registration. The fee can be paid through any Finnish online bank service or with a credit card.
The course fee can also be paid by an employer or another party, in which case the Summer University will send an invoice to the payer. In this case you can skip the online payment by closing the web browser.

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

For this course you can use a sport and culture benefit your employer has provided. We accept
 - 
ePassi Mobile Pay or
 - 
Edenred Mobile Pay.
 
The payment will be done according to the service providers directions when you have received the invoice by email. Please let us now during your registration if you are planning to use a sport and culture benefit ePassi tai Edenred and don’t pay the course fee online during your registration. For more information please contact us: elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi

Denna kurs kan betalas med kulturförmånsedlar som beviljas av arbetsgivaren. Vi godkänner betalning med följande kultursedlar:
 -ePassi eller
 -Edenred 

Betalningen utförs enligt tjänsteleverantörens anvisningar först när du får en e-faktura från Vasa sommaruniversitet per mejl. 

Meddela i rutan för tilläggsinformation om du ämnar betala kursavgiften med ePassi eller Edenred-kultursedlar. Kontakta oss för mer information: elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi

Tilläggsinformation


Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780