Kurser

 

AMK-opinnot mielessä? Valmentaudu uuteen digitaaliseen valintakokeeseen!, 2 sp


Tidpunkt
6.4.2020 - 27.5.2020

Pris
160.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK
Utrymme
VAMK, Wolffintie 30, Vaasa. Ks.opaste kurssipaikalla.
Sista anmälningsdatum
30.3.2020
Föreläsare
FT Seppo Mäkinen
Innehåll

Uusi AMK-valintakoe otettiin käyttöön syksyllä 2019. Se on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella. Koetta käytetään seuraavien koulutusalojen yhteisenä valintakokeena:

 • Humanistinen ala ja kasvatusala

 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala

 • Luonnonvara-ala

 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

 • Merenkulun ala

 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala

 • Tekniikan ala

Uusi valintakoe sisältää seuraavat kaikille koulutusaloille pakolliset osat:

 • Päätöksentekotaidot (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. 

 • Opetuskieli (suomi tai ruotsi) (30 minuuttia): Kyseisen osion tehtävät määräytyvät hakukohteen opetuskielen perusteella. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 4 pistettä. Jos haet suomen- ja ruotsinkieliseen hakukohteeseen, teet sekä suomen- että ruotsinkielisen opetuskielen osion tehtävät, joihin on varattu yhteensä 60 minuuttia.

 • Englannin kieli (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste.

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusala-kohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot (60 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi ratkaista perus- ja prosenttilaskuja, ensimmäisen asteen yhtälöitä, yksikkömuunnoksia, matemaattis-loogista päättelykykyä vaativia tehtäviä sekä kykyäsi tulkita taulukoita ja kuvioita. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. Tässä osiossa laskimen käyttö ei ole sallittua. 

 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (45 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 2 pistettä. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi koejärjestelmän funktiolaskin.

Vaasan Kesäyliopiston valmennuskurssilla tutustutaan historian ensimmäisen, kaikille amk-aloille yhteisen digitaalisen valintakokeen rakenteeseen. Kurssilla opiskellaan valintakokeen ”Matemaattiset taidot” - ja ”Matemaattis-luonnontieteelliset taidot” -osioissa edellytettyjä matematiikan, loogisen päättelyn ja fysiikan perustaitoja sekä laskimen käyttöä. Opiskelu tapahtuu pääosin luennoitsijan tekemällä, valtakunnallisesti palkitulla digitaalisella VirtuaaliAnkka-ohjelmalla.

Kohderyhmä

Kaikki, jotka aikovat amk:n tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteen opintoihin, esim. insinööri-, tradenomi-, sairaanhoitaja- tai sosionomikoulutukseen.

Suoritustapa

Harjoitustehtävät, aktiivinen osallistuminen opetukseen, oman laskimen käyttäminen.

Materiaali

VirtuaaliAnkka-ohjelma (kopioidaan 1. luennolla opiskelijan muistitikulle), opettajan luennoilla tuottama materiaali.

Laajuus (op)

2

Käsittelyjärjestys (alustava):

1. Uusi digitaalinen, kaikille aloille yhteinen amk-valintakoe. VirtuaaliAnkka-ohjelman rakenne ja käyttö. Ohjelman kopioiminen muistitikulle. Käydään läpi kappaleen 1 (laskujärjestys, etumerkkisäännöt, murtoluvuilla laskeminen) alkuosa.

2. VirtuaaliAnkka, kappaleen 1 loppuosa. Yleisiä aina tärkeitä laskusääntöjä.

3. Geometrian perusteet (VirtuaaliAnkan kappale 2). Laskeminen ilman laskinta, kymmenen potenssit, etuliitteet.

4. Prosentti ja promille (VirtuaaliAnkan kappale 4).

5. Trigonometria (VirtuaaliAnkan kappale 5, alkuosa).

6. Trigonometria (VirtuaaliAnkan kappale 5, loppuosa).

7. Ensimmäisen asteen yhtälö (VirtuaaliAnkan kappale 6).

8. Toisen asteen yhtälö (VirtuaaliAnkan kappale 7).

9. Loogisen päättelyn tehtävät, graafinen esittäminen (VirtuaaliAnkan kappale 11).

10. Tyypillisiä matematiikan valintakoetehtäviä.

11. Tyypillisiä matematiikan valintakoetehtäviä.

12. SI-yksiköt ja yksikkömuunnokset (VirtuaaliAnkan kappale 14). 1-ulotteiset liikeyhtälöt.

13. Tyypillisiä fysiikan valintakoetehtäviä.

14. Tyypillisiä fysiikan valintakoetehtäviä.

15. Harjoituskoe.

Aikataulu ja maksut


 

6.4. klo 16.30‒18.00 
8.4. klo 16.30‒18.00 
15.4. klo 16.30‒18.00 
20.4. klo 16.30‒18.00 
22.4. klo 16.30‒18.00
27.4. klo 16.30‒18.00
29.4. klo 16.30‒18.00 
4.5. klo 16.30‒18.00 
6.5. klo 16.30‒18.00
11.5. klo 16.30‒18.00
13.5. klo 16.30‒18.00 
18.5. klo 16.30‒18.00
20.5. klo 16.30‒18.00 
25.5. klo 16.30‒18.00
27.5. klo 16.30‒18.00 

Vaasan ammattikorkeakoulu, Wolffintie 30, Vaasa. 

Kesäyliopiston kurssimaksu 150e + VAMK-hallintomaksu 10e, ei koske VAMK-opiskelijoita. 
Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai vanhemmat, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.

Lisätiedot


Luennoitsija
FT, yliopettaja Seppo Mäkinen
seppo.makinen@vamk.fi

Camilla Järf-Wartiovaara      
camilla.jarf@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5789