Kurser

 

Ätstörningar, 5 sp


Tidpunkt
26.10.2018 - 10.11.2018

Tidpunkter:
pe: 17.00-20.30
la: 09.00-14.30
Pris
125.00 €

Obs! Två veckoslut Anmälan


Kursinformation

Ämne
Utvecklingspsykologi
Utrymme
Åbo Akademi
Sista anmälningsdatum
19.10.2018
Föreläsare
PD, Docent Rasmus Isomaa
Innehåll

Målsättningar och innehåll:

Kursens mål är att ge en översiktlig bild av ätstörningar som fenomen. Innehållet omfattar ätstörningarnas historia, diagnostik, epidemiologi, uppkomst och behandling. Därtill diskuteras möjliga förebyggande åtgärder i olika utvecklingsmiljöer.

Lärandemål:

Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna beskriva olika former av ätstörningar, redogöra för faktorer som påverkar uppkomsten av ätstörningar och diskutera förebyggande åtgärder och behandlingsformer.

Litteratur

Meurling, B. (red.) Förlag: Studentlitteratur Upplaga/år: 2003. Varför flickor? Ideal, självbilder och ätstörningar
Clinton, D. & Norring, C. Förlag: Natur och Kultur Upplaga/år: 2002/2009. Ätstörningar. Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder

Annat kursmaterial:
Isomaa, R. (2011). Eating disorders, weight perception, and dieting in adolescence. Doktorsavhandling. 

Examinationsform:

Tentamen eller skriftligt inlämningsarbete

 

Tidtabell & Avgifter


26-27.10.2018 & 9-10.11.2018 (20t),

fredag kl 17-20:30
lördag kl 9-14:30 

Plats

Åbo Akademi, Vasa 

Avgift

125 €  + ÅAs terminsavgift (50e/ vår, 50e/höst)

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter. 
Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

 

Tilläggsinformation


Tuija Österman, Vasa sommaruniversitet
tuija.osterman@vaasankesayliopisto.fi, 044 754 5784