Kurser

Introduktion till kriminologi (5 sp) ÅA, 5 sp


Tidpunkt
13.2.2023 - 30.4.2023

Pris
195.00 €

Kursinformation

Ämne
Sociologi
Utrymme
Nätbaserad kurs
Sista anmälningsdatum
31.1.2023
Föreläsare
Smiragina-Ingelström Polina
Innehåll


Lärandemål och allmänfärdigheter

Studenten ska behärska grundläggande begrepp och känna till samt kritiskt kunna granska teorier om orsaker till brott och brottsförebyggande.

Innehåll

Kursens syfte är att presentera en översikt över ämnet kriminologi. Målsättningen är att studenten känner till grundläggande kriminologiska begrepp, teorier om orsaker till brott, brottsförebyggande, viktimologi, kriminologiska forskningsmetoder, aktuell kriminologisk forskning och brottsförebyggande. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den praktiska tillämpningen av det teoretiska och begreppsliga.

Kurslitteraturen belyser kriminologins delområden, historia, teorier om orsaker till brott, viktimologi, forskningsmetoder och förebyggande.

Förkunskapskrav

Rekommenderat: Grundstudier i sociologi, eller i andra ämnen med anknytning till temaområdet (t.ex. psykologi, socialpolitik, juridiska ämnen). 

Vitsordsskala

U-5

Undervisningsspråk

svenska

Undervisningsformen

Kursen har material och uppgifter på Moodle och föreläsningar via Zoom ingår. Obs! Fungerande kamera och mikrofon krävs för deltagande i Zoomföreläsningarna. https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-universitetet/innan-anmalan/narundervisning-och-natkurser/


Tidpunkt

Preliminär tidtabell:

Kursen börjar i mitten av februari 2023 och pågår på ett par månad. Kursen innehåller nätföreläsningar, uppgifter på Moodle och hemtentamen.

Avgifter

Vasa sommarunis kursavgift 145 € + Öppna universitetets studieavgift 50 €
Varför finns det två avgifter?
- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.
Observera att inskrivna, närvaroanmälda examensstuderande vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper betala terminsavgiften till öppna universitetet.


Mer information

Tina Martins
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi