Kurser

Introduktion till kriminologi (5 sp)


Tidpunkt
24.9.2021 - 31.12.2021

Tidpunkter:
pe: 18.00+-+20.00
Pris
155.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Sociologi
Utrymme
Toimipaikka avoin
Sista anmälningsdatum
17.9.2021
Föreläsare
Normann Maria
Innehåll

Introduktion till kriminologi (5 sp)

Introducerar till ett sociologiskt perspektiv på kriminellt och annat normöverträdande beteende 
Diskuterar de grundläggande sociologiska teorierna och metoderna inom kriminologin. Kurslitteraturen belyser såväl kriminologins ställning inom sociologin från klassiska till nutida synsätt som nyare forskning om brottslighet och drogmissbruk.

Målet är att deltagarna introduceras till ett sociologiskt perspektiv på kriminellt beteende Vi diskuterar de grundläggande sociologiska teorierna, och metoderna, inom kriminologin. Kurslitteraturen belyser såväl kriminologins ställning inom sociologin från klassiska till nutida synsätt som nyare forskning om brottslighet och drogmissbruk.

Varmt välkommen med för att lära dig mer om kriminologins fascinerande värld!

Undervisningsformer

Föreläsningar i Zoom, arbete via Moodle.

Tidpunkt

24.9.2021.-

Avgifter

Vasa sommarunis kursavgift 155 € + Öppna universitetets studieavgift 50 €
Varför finns det två avgifter?
- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.
Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift, men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

Vasa sommarunis kursavgift 155 € + Öppna universitetets studieavgift 50 €

Mer information

Camilla Järf-Wartiovaara
+358 44 754 5789
camilla.jarf@vaasankesayliopisto.fi