Kurser

Skolmobbning


Tidpunkt
9.6.2020 - 24.6.2020

Pris
110.00 €

Kursinformation

Ämne
Skolpsykologi
Utrymme
Nätbaserad kurs
Sista anmälningsdatum
8.6.2020
Föreläsare
Nimeä ei löytynyt Nimeä ei löytynyt
Innehåll

Att ge grundläggande insikter om mobbningens orsaker, process, prevention och intervention.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande besitta kunskaper om vad mobbning är, och hur sådan kan motverkas.
 

Examinationsformer

Skriftligt inlämningsarbete.
 

Undervisningsformer

Ledd undervisning via Moodle, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.
 

Kursspråk

svenska
 

Kurslitteratur

  1. Olweus, D. 1993. Bullying at school: What we know and what can we do. Blackwell Publishing.
  2. Sullivan, K. 2010. The anti-bullying handbook. Sage.
  3. Frisén, A. & Berne, S. 2016. Nätmobbning: handbok för skolan. Stockholm: Natur och kultur.
  4. Salmivalli, C. 2010. Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. Jyväskylä: PS-kustannus.
  5. Länkar, videomaterial, annan litteratur utsedd av lärarna
     

Tidtabell och avgifter


sammanl. 20 studielektioner enligt följande:

ti    9.6. kl. 15:00-

Plats

Nätkurs/ Moodle

Avgift

110 €  + ÅAs terminsavgift (50e/ vår, 50e/höst)

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter. 
Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

Tilläggsinformation


Camilla Järf-Wartiovaara,
camilla.jarf@vasasommaruniversitet.fi
tel. 044 754 5789