Kurser

Bolagsrätt (5 sp), 5 sp


Tidpunkt
14.10.2022 - 16.10.2022

Pris
190.00 €

Anmälan


Kursinformation

Ämne
Rättsvetenskap
Utrymme
Nätbaserad kurs
Sista anmälningsdatum
29.9.2022
Föreläsare
Enkvist Joachim
Innehåll

Målsättning och innehåll:
Studieperioden är avsedd att ge insikter i den rättsliga regleringen av företagsverksamhet.
Normerna behandlas mot bakgrund av företagsverksamhet som ett samhälleligt fenomen.
Särskilt frågan om vilket rättsskydd som ges företagets delägar och utomstående som har med företaget att göra.
Fokus ligger vid aktiebolagsrätten.

Kursen omfattar följande frågor och områden:

- företagstyper och företagets organisation
- särskilda företagstyper, deras organisation och verksamhet
- stiftelser
- rättsskyddet för företagets delägare och för utomstående (härvid behandlas enskilda näringsidkare, öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag)


Kursens lärandemål:
Efter genomgången kurs förväntas de studerande behärska bolagsrättens centrala delar, vilket innebär att man kan redogöra för de relevanta
rättsliga reglerna och principerna för aktiebolag och andra typer av samfund samt stiftelser och behärskar den närmare tolkningen av dessa normer.

Litteratur:

Titel: Osakeyhtiöoikeuden perusteet
Författare: Immonen, Raimo - Nuolimaa, Risto
Upplaga: 3. uud., 2017
Förläggare: Talentum
ISBN: 978-952-14-3080-0

Tilläggsinformation: boken finns tillgänglig i elektroniskt format: https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/CAIBBXXTBBAED#kohta:OSAKEYHTI((d6)OIKEUDEN((20)PERUSTEET((20)

********************
Titel: Yritysoikeus
Författare: Rissanen, Kirsti - Airaksinen, Manne - Castrén, Martti m. fl.
Upplaga: 4., uud. p., 2020
Förläggare: Helsinki: SanomaPro
ISBN: 978-952-14-4135-6

Läses:
I Yritystoiminnan oikeudellinen ympäristö
II Yritysmuodot: 1) Yritysmuotojen pääpiirteet, 2) Yksityinen elinkeinonharjoittaja; 3) Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö; 5.1-5.2) Osuuskunta - Johdanto; Yleiset osuuskuntaoikeudelliset periaatteet; 6.1-6.3) Muut yritystoiminnan muodot - Taloudellinen yhdistys; Yritystoiminta yhdistyksissä; Yritystoiminta säätiöissä
III Tilinpäätös ja tilintarkastus
IV Arvopaperimarkkinoiden sääntely

Tilläggsinformation: Boken finns tillgänglig i elektroniskt format.

********************
Övrigt material: Författningar:
AktiebolagsL (624/2006)
L om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988)
L om bostadsaktiebolag (1599/2009), läses i huvuddrag
L om andelslag (421/2013), kap. 1 - 2
Föreningslag (503/1989)
Stiftelselag (487/2015)
HandelsregisterL (129/1979)
ProkuraL (130/1979)
RevisionsL (1141/2015)
FirmaL (128/1979)
VärdepappersmarknadsL (746/2012) (till väsentliga delar)
L om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), avsnitt III
BokföringsL (1336/1997) 1 kap.

Tidtabell

14.-16.10.2022
nätföreläsningar

fredag 14.10.2022 kl. 17-21
lördag 15.10.2022 kl. 9-15
söndag 16.10.2022 kl. 9-13

Avgift

Vasa sommarunis kursavgift 140 € + Öppna unis terminsavgift 50 €

Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

Varför finns det två avgifter?
- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.

Tilläggsinformation

Tina Martins, Vasa sommaruniversitet
tina.martins@vaasankesayliopisto.fi, 044 754 5781