Kurser

Kehityspsykologia I


Tidpunkt
24.9.2019 - 31.7.2020

Pris
105.00 €

Kursinformation

Ämne
Psykologi
Utrymme
Vaasan yliopisto
Sista anmälningsdatum
31.12.2019
Föreläsare
Opettaja Avoin
Innehåll

KEHITYSPSYKOLOGIA I (5 OP)

Opintojen kuvaus: Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustiedot kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja kokonaiskuva ihmisen kehityksestä. Kehityspsykologian opintojaksossa perehdytään ihmisen kehitykseen fyysisen ja motorisen, psykososiaalisen sekä kognitiivisen osa-alueen kautta. Kehitystä tarkastellaan elämän eri vaiheissa, ja pohditaan myös perimän ja ympäristön suhdetta ihmisen kehityksessä.

Suoritustapa: Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opiskelutapa: 

Tehtävät Moodlessa (sisältää myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemisen ja tieteellisen kirjoittamisen harjoituksen).

- Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, esitelmä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op.

Oppimistehtävät
Nuoruudesta aikuisuuteen
Aikuisuuden matkassa: elämänkulku ja käännekohdat

Luentopäiväkirja ja oppimistehtävä (kaikki materiaali verkossa) 
Nuoruuden äärellä
Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Näet ohjeet Kopassa noin puolen tunnin kuluessa ilmoittautumisestasi. Kirjaudu Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:

Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., & Nolen-Hoeksema, S. (2000). Hilgard’s introduction to psychology (13. painos). New York: Harcourt Brace Jovanovich. Luvut 3, 9, 12
TAI 
Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredricson, B.L., Loftus, G.R., Bem, D.J., & Maren, S.M. (2003). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology (14. painos). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning. Luvut 3, 9, 12
TAI 
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., Loftus, G., & Wagenaar, W. (2009). Atkinson & Hilgard’s Introduction to psychology (15. painos). Cengage Learning , U.K. Luvut 3, 9, 12

Nurmi, J.-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., & Ruoppila, I. (2006). Ihmisen psykologinen kehitys. Porvoo: WSOY
Salokoski, T. & Mustonen, A. 2007. Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin ? katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja ?säätelyn käytäntöihin. Helsinki : Mediakasvatusseura. (http://en.mediakasvatus.fi/publications/)
Sahlman, K. (2012). Johdatusta kehityspsykologiaan. Luentotallenne. Tallenne katsottavissa oppimateriaali-Kopassa.

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.

  • Koulutuksen ajankohta: 24.09.2019 - 31.7.2020
  • Opetuskieli: suomi
  • Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä
  • Opetustapa: Etäopetus
  • Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskeluVerkko-opiskelu
  • Tunniste: PSYP110

 

Maksut

Vaasan kesäyliopiston kurssimaksu 75€ + JY-maksu 30€

Huom. muutokset mahdollisia. Opiskelijat voivat tiedustella mahdollista puoltoa opintoihin omasta tiedekunnasta.

Lisätietoja


Vaasan kesäyliopisto
Camilla Järf-Wartiovaara
camilla.jarf@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5789