Kurser

Barnneuropsykologi (5 sp) ÅA, 5 sp


Tidpunkt
3.2.2023 - 18.2.2023

Pris
169.00 €

Kursinformation

Ämne
Psykologi
Utrymme
Nätbaserad kurs
Sista anmälningsdatum
2.2.2023
Föreläsare
Lea Gädda & Fanny Skog
Innehåll

OBS! Annuleringstiden för kursen "Barnneuropsykologi" är två veckor före kursens start. Den sista annuleringsdagen är 19.1.2023. Om anmälningen sker efter 19.1.2023 är den genast bindande och kan inte annuleras.

Lärandemål och allmänfärdigheter

Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas studerande
-ha grundläggande kunskaper om hjärnans utveckling och den kognitiva utvecklingen
-redogöra för den viktigaste psykologiska terminologin inom barnneuropsykologi och utvecklingsavvikelser
-känna till vanliga barnneuropsykologiska tillstånd, konsekvenser och behandling

Allmänfärdigheter: 

-Grundläggande kunskap i barnneuropsykologi 

-Analytiskt och systematiskt tankesätt -Kritiskt tänkande

Innehåll

Kursens mål är att ge en översikt över sambandet mellan hjärnan, hjärnans utveckling och beteende och genom att ur ett barnneuropsykologiskt perspektiv beskriva och förklara olika barnneuropsykologiska tillstånd som ADHD, autismspektrumtillstånd, tourettes samt om generella och specifika inlärningssvårigheter såsom dyslexi, dyskalkuli och specifik språkstörning. Vidare är målet att ge en teoretisk och praktisk överblick gällande intellektuell funktionsnedsätting, dess orsaker, konsekvenser och kort om behandling av ovannämnda syndrom.

Förkunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper: Kognitiv psykologi och neuropsykologi, 5 sp Kursen kan även avläggas utan förkunskaper.

Nivå eller typ

Ämnesstudier

Ämne

psykologi (FHPT)

Lärare: 
PsM Fanny Skog  &  PsM Lea Gädda

Kurslitteratur:

- Martin Jägervall & Johan Lundgren (red.), 2017. Barnneurologi, ISBN: 9789144078885

- Övrig litteratur enligt utbildarens anvisningar.

Plats: Distansundervisning på Zoom.

Tidpunkt: 

Fre 3.2.2023 kl. 16.30-20.00

Lö 4.2.2023 kl. 9.00-15.00

Fre 17.2.2023 kl. 16.30-20.00

Lö 18.2.2023 kl. 9.00-15.00

Kursen innehåller nätföreläsningar på Zoom och Moodle-hemtentamen.

Pris: 

Vasa sommarunis kursavgift 169 € + Öppna unis terminsavgift 50 €

Varför finns det två avgifter?
- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.

Observera att inskrivna, närvaroanmälda examensstuderande vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper betala terminsavgiften till öppna universitetet. 

 

Tilläggsinformation

Hanna Pitkänen, Vasa sommaruniversitet
hanna.pitkanen@vaasankesayliopisto.fi, 044 7545784