Kurser

Portugalin kielen alkeiskurssi I (OY), 5 sp


Tidpunkt
12.2.2024 - 27.5.2024

Tidpunkter:
ma: 17.00+-+20.00
Pris
175.00 €

Kursinformation

Ämne
Portugisiska språket
Utrymme
Verkkokurssi
Sista anmälningsdatum
19.2.2024
Föreläsare
Perttunen Satu
Innehåll

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1, aloitteleva kielenkäyttäjä.

Portugalin kielen kieliopin keskeiset rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Kurssi auttaa sinua kehittämään vuorovaikutustaitojasi portugalin kielellä ja tutustuttaa portugalinkielisten maiden kulttuureihin. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon arkipäiväisen kielen lisäksi alustavasti yliopisto- ja työelämäkieltä ja kielenkäyttöä.

Käsiteltäviä aihepiirejä ovat tapakulttuuri, juhlat, itsestä, perheestä ja opiskelusta kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, asuminen, tien kysyminen ja neuvominen, tapaamisen sopiminen, ajankäyttö, palveluiden tiedustelu ja saaminen, ravintola- ja matkustustilanteet. Keskeiset rakenteet ovat: verbin indikatiivin preesens, modaaliverbit, refleksiiviverbit ja -pronominit, indikatiivin yksinkertainen perfekti, subjekti-, akkusatiivi- ja datiivipronominit, omistussanat, demonstratiivipronominit, indefiniitit, prepositiot, prepositioilmauksia, järjestysluvut, päivämäärät, konjunktioita, päälauseen ja kysymyslauseen sanajärjestys. Portugalin kieliä on vain yksi, kuitenkin kurssilla tutustutaan kielen eri tasoilla oleviin eroihin sekä portugalinportugalissa että brasilianportugalissa.

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä portugaliksi sekä suullisesti että kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla jokapäiväisissä rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija tuntee perusasioita portugalinkielisistä maista, niiden elämästä ja tapakulttuurista.

Suoritustapa

Kontaktiopetusta Zoomin kautta sekä itsenäistä työskentelyä. Säännöllinen osallistuminen kontaktiopetukseen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen, oman kielen tuottaminen sekä suullisesti että kirjallisesti ja kurssiin liittyvät kertaukset.

Arviointi

Jatkuva arviointi. Tuntiaktiivisuus, sovittujen kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Kirjallinen loppukoe. Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1-5.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Edeltäviä portugalin opintoja ei edellytetä.

Kirjallisuus

Liisa Melo e Abreu & Santeri Siimes: Descobertas 1, Portugalin perusteet. Kpl 1-7 ja 9. Finn Lectura.

Aikataulu ja maksut


12.2.-27.5.2024 (52 tuntia yhteensä), kontaktiopetus Zoomissa seuraavasti:

Ma 12.2. klo 17.00-20.00 

Ma 19.2. klo 17.00-20.00 

Ma 26.2. klo 17.00-20.00 

HUOM vko 10 ei ole opetusta

Ma 11.3.  klo 17.00-20.00 

Ma 18.3. klo 17.00-20.00 

Ma 25.3. klo 17.00-20.00 

HUOM vko 14 ei ole opetusta

Ma 8.4.   klo 17.00-20.00 

Ma 15.4. klo 17.00-20.00 

Ma 22.4. klo 17.00-20.00

Ma 29.4. klo 17.00-20.00 

Ma 6.5.   klo  17.00-20.00 

Ma 13.5. klo 17.00-20.00 

Ma 20.5. klo 17.00-20.00 

Ma 27.5. klo 17.00-20.00 

 

Maksut

175 €
Voit maksaa maksun verkkomaksuna ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja


Elvira Kurmaeva, koulutussuunnittelija
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780