Kurser

Perhe, kasvatus ja yhteistyö (5 op) TY, 5 sp


Tidpunkt
25.9.2023 - 15.12.2023

Pris
160.00 €

Kursinformation

Ämne
Pedagogik
Utrymme
Verkkokurssi
Sista anmälningsdatum
18.9.2023
Föreläsare
Mäkipere Elina
Innehåll

Osaamistavoitteet

Opiskelija
 - perehtyy perheen merkitykseen lapsen kehityksessä, kasvussa ja oppimisessa
 - ymmärtää perheen ja vanhemmuuden muotoutumisen aika- ja paikkasidonnaisuuden sekä tunnistaa vanhemmaksi tuloon liittyvät ilmiöt sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta
 - tuntee keskeiset perhettä ja kasvatusta koskevat teoriat
 - kykenee tarkastelemaan perhettä eri tieteiden näkökulmasta
 - ymmärtää perheen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen ja oman ammatillisen roolinsa yhteistyössä
 - osaa tarkastella vanhemmuuden rakentumista ja vanhemmuuden tukemista silloin, kun lapsella on erilaisia yksilöllisiä, kehitykseen tai oppimiseen liittyviä tuen tarpeita
 - ymmärtää erilaisen lapsen perheen arkipäivään ja vanhemmuuteen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja malleja sekä osaa soveltaa niitä myös käytännössä

Sisältö 

 - vanhemmuuden ja perheen määrittely ja moninaiset perheet
 - vanhemmuus ja perhe eri tieteiden näkökulmasta
 - vanhemmuus, perhe ja koti lapsen kasvu- ja oppimisympäristönä
 - vanhemmuus, kotikasvatus ja perhe tutkimuksissa
 - kasvatusvuorovaikutus
 - kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa

Aikataulu ja toteutustavat

Luentotallenteet, Pienryhmäopetus 9–12 t (verkossa), itsenäinen työskentely 118–121 t

SYYSLUKUKAUSI 2023 

Viikko 39 Opintoryhmä
Viikko 40 Opintoryhmä
Viikot 41–42 Itsenäinen opiskelu
Viikko 43 Opintoryhmä
Viikot 44–45 Itsenäinen opiskelu  
Ensimmäisen esseen palautus 10.11.2023 mennessä. 
Viikko 46 Opintoryhmä (lukupiirityöskentely, osallistumisvelvollisuus)
Viikot 47–50 Itsenäinen opiskelu
Toisen esseen palautus oman aikataulun mukaan viimeistään 15.12.2023 mennessä

Muutokset mahdollisia

Suoritustavat

Essee(t)

Oppimateriaalit

Opintojakson tehtävät ja kirjallisuus ilmoitetaan opiskeluoppaassa opintojen alussa. 

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty

Maksut

  • Kurssin hinta: 160 € (Opintomaksuun sisältyy Turun avoimen yliopiston maksu 75 € ja Vaasan kesäyliopiston maksu 85 €)
    Turun avoimen yliopiston hallintomaksu maksetaan opintojen alkaessa, saat ohjeistuksen kesäyliopistosta noin viikkoa ennen opintojakson alkua.
  • Voit maksaa Vaasan kesäyliopiston kurssimaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumisen jälkeen. Jos laskun maksaja on muu kuin osallistuja, esimerkiksi yritys tai työnantaja, voit ohittaa maksun sulkemalla selaimen ilmoittautumisen jälkeen. Tällöin lasku lähetetään postitse antamaasi laskutusosoitteeseen.


Lisätietoja

koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780